קופות גמל

ב-1 בינואר 2017 הועברו קופות הגמל מניהול הפניקס פנסיה בע"מ לניהול של אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ.

בהתאם לסעיף 2 לחוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), תשס"ה-2005, נאסר על חברה מנהלת לנהל יותר מקופת גמל אחת, מהסוגים המפורטים בחוק, לפיכך ובהתאם לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הרשאה לנהל יותר מקופת גמל אחת), תשע"ב-2012, נדרשה אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ למזג בין היתר את קופות התגמולים, הפיצויים וקרנות ההשתלמות שבניהולה.

החל מיום 1 בינואר 2018 בוצע מיזוג ופירוק של המסלולים כמפורט בקובץ המצ"ב.

אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ הינה חברה בקבוצת "הפניקס" בעלת ידע וניסיון רב שנים, ומהחברות המובילות בתחום הגמל והשתלמות.

החברה מנהלת מגוון רחב של קופות גמל, קרנות השתלמות וקופות מרכזיות לפיצויים.

לקבלת פרטים נוספים אודות קופות הגמל ניתן לפנות למוקד השירות של אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ בטלפון: 03-7536655 בין השעות 9:00-17:00 או באתר האינטרנט של החברה: xnes.co.il​.

 

הצטרפו עכשיו לקופת גמל לעצמאים         הצטרפו עכשיו לקופת גמל לשכירים

 

 

 

צ׳אט חי עם נציג