איסוף מידע סטטיסטי

נתוני איסוף מידע סטטיסטי ליישוב תביעות ואופן טיפול בבקשות למשיכה והעברת כספים:

צ׳אט חי עם נציג