ביטוח חובה

​ביטוח חובה לרכב מחויב על פי חוק ונועד לכסות פגיעות גוף העלולות להיגרם במקרה של תאונה לנוסעי הרכב, נהג הרכב או הולכי רגל. האחריות חלה על בעל/מחזיק הרכב גם בעת שהרכב חונה. עם ביטוח החובה לרכב של הפניקס אתם בטוחים במקרה של תאונה.

ביטוח חובה לרכב – אתכם בכל תנאי

  • נזק גוף לצד שלישי? אנחנו בפניקס נפצה את המבוטח או את הנוהג ברשותו עבור הסכומים שהוא מחוייב בהם על פי החוק.
  • נזק גוף לנהג הרכב? אנחנו בפניקס נפצה את המבוטח או את הנוהג ברשותו בסכום השווה לפיצוי אותו זכאי לקבל הולך רגל או כל נוסע אחר ברכב.
  • תאונה שלא בעקבות רשלנות? ביטוח רכב חובה מבטיח פיצוי לנפגעים על ידי הרכב גם במקרה זה שאין רשלנות כלשהי של הנהג ברכב.

ביטוח חובה לרכב – מתאים לכם בדיוק

אצלנו בהפניקס, תעריפי ביטוח רכב חובה נקבעים ומתעדכנים על פי הנתונים המדויקים שלכם:

  • סוג הרכב (פרטי\מסחרי וכד') והימצאות כריות אוויר בו
  • גיל הנהג
  • וותק נהיגה
  • עבר ביטוחי
  • נסיון תביעות

מהו ביטוח חובה לרכב ואילו כיסויים הוא מעניק?

ביטוח חובה הוא ביטוח המחייב את כל בעלי הרכבים וכן את כל מי שמחזיק ברכב או עושה בו שימוש על פי חוק ברשות המבוטח, ומכאן שמו.
ביטוח רכב חובה מעניק כיסוי לנזקי גוף העלולים להיגרם לנוסעי הרכב, נהג הרכב ולהולכי רגל.

התעריפים כפופים לאישור משרד המפקח על הביטוח.

במידה והנך מעוניין לרכוש ביטוח חובה בלבד אנא פנה למוקד השירות של החברה בטלפון 5432* או לסוכן הביטוח שלך.

צ׳אט חי עם נציג