תובענות ייצוגיות-מידע לציבור

  • הסדר פשרה בתובענה ייצוגית בעניין תשלום תגמולי ביטוח ללא ריבית והצמדה, במקרים של עיכוב מחמת עיקול
    למידע נוסף >
  • הסדר פשרה בתובענה ייצוגית ת.צ. 55899-07-15 בעניין הגדלת הכיסוי הביטוחי בביטוחי מבנה ללא הסכמת המבוטחים
    למידע נוסף > 
צ׳אט חי עם נציג