ממשק אינטרנטי לאיתור חשבונות עמיתים וחשבונות של עמיתים שנפטרו

במסגרת הצעדים לטיפול בכספים ללא דורש בחיסכון פנסיוני וכצעד משלים לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (איתור עמיתים ומוטבים), התשע"ב – 2012 (תקנות האיתור), משרד האוצר מקים ממשק אינטרנטי מרכזי, נגיש ופשוט לאיתור חשבונות עמיתים. ממשק האיתור נועד לאפשר לכלל העמיתים בקופות גמל ובפוליסות ביטוח לחוסכים ולמוטבים של עמיתים שנפטרו לאתר בקלות ובמהירות חשבונות אצל גופים מוסדיים המנהלים חסכונות פנסיוניים .כדי לקבל מידע מהממשק, משתמשים יחויבו למסור פרטי זיהוי למשרד האוצר, אגף שוק ההון ובמשרד האוצר יאמתו פרטים אלו.

אפשרות הסרה ממשק אינטרנטי

עמית המבקש להסיר מהממשק מידע אודות חשבונותיו המנוהלים ב"הפניקס חברה לביטוח בע"מ" ו/או "הפניקס פנסיה בע"מ" מתבקש לשלוח בקשה בכתב למחלקת שירות לקוחות באמצעות טופס "הסרת מידע מהממשק האינטרנטי".

קישור לממשק באתר האוצר

לצפייה באתר האינטרנט הייעודי לאיתור כספי עמיתים - לחצו כאן.

הליך בדיקת הזכאות של מוטבים לכספים בחשבון של מבוטח שנפטר

ביטוח חיים
למקרי פטירה - לחץ לפרטים נוספים

פנסיה
פנסיה מקיפה ומשלימה - לחץ לפרטים נוספים
פנסיה יסוד-עמית - לחץ לפרטים נוספים

גמל והשתלמות
לחץ לפרטים נוספים

צ׳אט חי עם נציג