עיקרי התוכנית

הצורך הביטוחי:

מתן מענה ביטוחי ייעודי וייחודי למשרדים, בפוליסת ביטוח מקיפה ביותר, הכוללת מגוון רחב של כיסויים לבחירה והמעניקה לבעל המשרד, שקט נפשי ומענה כולל לכל צרכיו הביטוחיים.

יתרונות המוצר:

כשמדובר במשרד, כל תקלה עלולה להיות בעלת נזק כלכלי ואובדן הכנסות, מחוסר יכולת בעל המשרד להעניק שירות זמין ללקוחותיו.
פוליסת הביטוח EXTRA למשרד, הינה פוליסה מקיפה המעניקה כיסוי מיידי רחב במיוחד ומאפשרת המשך עבודה רציפה במשרד גם במצבים בלתי רגילים, במסגרתה ניתן לרכוש את הכיסויים הבאים:

 • כיסוי למבנה המשרד על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע (באפשרות המבוטח לוותר על רכישת כיסוי רעידת אדמה).
  הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:
  • כיסוי על בסיס ערך כינון
  • אובדן דמי שכירות במקרה נזק – לתקופה של עד 12 חודשים ולא יותר מ- 15% מסכום ביטוח המבנה
  • שבר תאונתי של שלטים וזכוכית – עד 5% מסכום ביטוח המבנה
  • הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים
  • הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי – עד 40,000 ₪.
  • כיסוי מפני פרעות, מהומות אזרחיות ונזק בזדון
 • כיסוי לתכולת המשרד על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע (באפשרות המבוטח לוותר על רכישת כיסוי רעידת אדמה ו/או פריצה).
  הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:
  • אובדן דמי שכירות במקרה נזק במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה– עד 15% מסכום ביטוח התכולה לתקופה של עד 12 חודשים.
  • שבר שלטים ומשטחי זכוכית במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה
  • כיסוי לחפצים אישיים של המבוטח ו/או של עובדיו – עד לסך של 2,000 ₪ לעובד, ולא יותר מ- 10,000 ₪ בגין סך המקרים בתקופת הביטוח, עקב מקרה ביטוח בעת הימצאם בחצרי המבוטח, לא כולל כספים ודברי ערך.
  • כיסוי בגין נזק למכשירים וציוד בשיפוץ ותיקון – עד 10% מסכום הביטוח של סעיף ציוד ומכשירים, למקרה ולתקופה
  • כיסוי מפני גניבה לתכולת המשרד
  • כיסוי מפני נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מפרעות, מהומות אזרחיות ונזק בזדון
  • כיסוי מפני נזקי מים לתכולת המשרד
  • שחזור מסמכים – עד לסכום של 5000 ₪ למקרה ולתקופה
  • הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים
  • הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי – עד 40,000 ₪
  • כיסוי לשיפורי דיור, שהושקעו על ידי המבוטח במבנה המוחזק בשכירות, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה
 • "מחשבית" - כיסוי למערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני
 • כיסוי לאובדן הכנסות בית העסק על בסיס יומי, עקב מקרה ביטוח
 • ביטוח חבות מעבידים
 • כיסוי לאחריות המבוטח כלפי צד שלישי
 • כיסוי לרכוש בהעברה
 • ביטוח כספים
 • ביטוח תאונות אישיות לבעלי המשרד ועובדיו למקרה מוות מתאונה, נכות מתאונה ופיצוי שבועי כתוצאה מאי כושר זמני עקב תאונה.

מה חשוב לדעת?

 • אפשרות לחישוב הצעת מחיר והפקת הפוליסה באמצעות מחולל תעריפים, במשרד הסוכן
 • הפוליסה מיועדת למשרדים בעלי סכום ביטוח מרבי של 5 מיליון דולר, לסיכוני רכוש ואובדן רווחים/הכנסה
 • הפוליסה מיועדת לבטח משרדים שכל הפעילות הנעשית בהם הינה עבודות משרדיות בלבד
 • דרישת ביצוע סקר ואמצעי מיגון נקבעת באופן דיפרנציאלי, בהתאם למיקום המשרד וסכום הביטוח
 • הפוליסה מיועדת לכתובת אחת בלבד
 • לא ניתן לבטח מלאי עסקי מכל סוג שהוא
 • לא ניתן לבטח משרדים הממוקמים בתוך מפעלים תעשייתיים, המהווים חלק מהמערך התפעולי של המפעל
 • פרמיית מינימום לפוליסה הינה 990 ₪

אילו כיסויים נוספים ניתן לרכוש בתוספת פרמיה?

 • כיסוי כנגד נזקי מים למבנה באמצעות ספק מטעם המבטח או בעל מקצוע פרטי מטעם המבוטח, לפי בחירת המבוטח מראש בעת עריכת הביטוח.
 • שבר שלטים ומשטחי זכוכית – השלמה לכיסוי הכלול אוטומטית בפרק המבנה
צ׳אט חי עם נציג