שירות לקוחות

באפשרותכם לפנות אלינו במגוון דרכים - למידע המלא >


תהליך הגשת תביעה

תביעות בריאות

כיצד מגישים תביעה במקרה של מחלה קשה, ניתוחים, תרופות שאינן בסל הבריאות ועוד?
למידע המלא >

תביעת ביטוח סיעודי

כיצד מגישים תביעה במקרה סיעודי?
למידע המלא >

תביעות תאונות אישיות

מה עליך לעשות כדי להגיש תביעה לקבלת פיצוי על חבלה גופנית כשברשותך פוליסת ביטוח תאונות אישיות?
למידע המלא >

תביעות ביטוח נסיעות לחו"ל

מה עליך לעשות כדי להגיש תביעה בגין פוליסת ביטוח נסיעות לחו"ל?
למידע המלא >

תביעות ביטוח חיים

כיצד מגישים תביעה במקרה של פטירה, אובדן כושר עבודה, נכות מתאונה? כיצד ניתן למשוך כספים מפוליסת מבוטח שנפטר עם יתרה נמוכה?
למידע המלא >

תביעות ביטוח רכב

כיצד מגישים תביעה במקרה של נזק לרכבך או לרכב אחר?
למידע המלא >

תביעות ביטוח דירה

כיצד מגישים תביעה במקרה של נזק לדירה או לתכולתה? כיצד מגישים תביעה במקרה של נזק לצד ג'?
למידע המלא >

תביעות ביטוח עסקים

מה נדרש לעשות במקרה של נזק לבית העסק? מה נדרש לעשות כדי להגיש תביעה בגין פוליסה לביטוח אחריות מקצועית?
למידע המלא >

תביעות פנסיה יסוד-עמית

מה עליך לעשות כדי להגיש תביעה לקבלת פנסיית זקנה או פנסיית שאירים?
למידע המלא >

תביעות קרן פנסיה מקיפה ומשלימה

מה עליך לעשות כדי להגיש תביעה לקבלת פנסיית זקנה, פנסיית שאירים או פנסיית נכות?
למידע המלא >

 

צ׳אט חי עם נציג