עיקרי התוכנית

הצורך הביטוחי:

ביטוח אחריות כלפי צד שלישי בגין נזקי רכוש בפוליסה רחבה הכוללת את הכיסויים הנדרשים בפרמיה אטרקטיבית.

יתרונות המוצר:

 • גבול אחריות כלפי צד ג' מוגדל ל- 2,000,000 ₪
 • שירותי דרך וגרירה הכוללים:
  • הרחבה לשירות עדיף במקרה של תאונת דרכים (הגעת נציג למקום התאונה, הסעת המבוטח ממקום התאונה, אחסנת הרכב ושמירתו)
  • שירות החלפת גלגל כתוצאה מתקר ללא השתתפות עצמית
  • שירות אספקת דלק ללא השתתפות עצמית
  • פטור מחיוב בגין קבלת שירות בכביש אגרה
 • כיסוי מורחב לשבר שמשות הכולל:
  • פטור מהשתתפות עצמית
  • במקרה של שבר לשמשה קדמית/אחורית: הכיסוי כולל גם את הגומיות
  • הרחבת "שמשות עד הבית"
 • כיסוי לשבר פנסים ומראות צד ללא הגבלת סכום הכיסוי של החלק המוחלף (הכיסוי מוגבל לרכבים ששוויים עד 500,000 ₪)
 • כיסוי להוצאות הגנה משפטית בגבול אחריות עד 15,000 ₪, בכפוף לשכר טרחה הקבוע בכללי לשכת עוה"ד (תעריף מינימלי)
 • "פרקליט" – שירות טיפול משפטי בתביעות כנגד צד שלישי

ביטוח חובה:

 • הנחה משולבת בשיעור של 20% תינתן בביטוח צד ג', בעת רכישת ביטוח צד ג' (כולל כתבי השירות) + ביטוח חובה בפוליסה מעל גיל 24, ובלבד שתקופות הביטוח הינן חופפות ויש זהות בגילאי הרשאים לנהוג ברכב
 • הנחה בשיעור של 7.5% תינתן בביטוח חובה על התעריף הרשמי של חברתנו

מה חשוב לדעת?

 • התוכנית מיועדת לרכבים פרטיים ומסחריים עד 3.5 טון (למעט דגמים חריגים) בבעלות פרטית של המבוטח, והשימוש ברכב הינו למטרות חברתיות ופרטיות
 • ניתן לבטח כל נהג מעל גיל 21 ובעל ותק נהיגה העולה על שנה
 • ניתן לבטח מבוטחים שהגישו תביעה אחת במהלך שלוש השנים האחרונות או שיש להם ניסיון תביעות נקי של שנתיים בלבד (בשנתיים האחרונות) (אישורי העדר התביעות יתקבלו בכפוף לכללים העדכניים הנהוגים בחברתנו בנושא העדר תביעות)
 • סוגי הרכבים הבאים לא ניתנים לביטוח במסגרת "הפניקס זהיר – צד ג' ": רכבי ספורט, רכבי קבריולט, רכב ביבוא אישי, רכב חברה, ליסינג תפעולי, מונית, רכב השכרה, רכב להסעת נוסעים בשכר, רכב להובלה
 • סוגי העיסוקים / השימושים הבאים אינם ניתנים לביטוח במסגרת "הפניקס זהיר – צד ג'": הוראת נהיגה, הסעת נוסעים בשכר, השכרה, עבודות חקלאיות, סחר ברכב, גרירה בשכר, הובלת סחורות בשכר
 • ספקי כתבי השירות: שירותי דרך וגרירה – "דרכים" או "שגריר".
  שמשות – "אוטוגלס" או "קאר גלס דרכים".
  עלויות כיסויים וכתבי שירות לבחירת המבוטח: פנסים ומראות צד - 6 ₪ לחודש. כתבי שירות – 8.5 ₪ לחודש (לאחר מתן הנחה משולבת)
 • תשלום דמי הביטוח בתוכנית זו יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (כרטיס על שם המבוטח או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד) או בהוראת קבע
 • ניתן לשלם את דמי הביטוח בתוכנית זו עד 12 תשלומים (בתוספת דמי אשראי בביטוח צד ג')
צ׳אט חי עם נציג