עיקרי התוכנית

הצורך הביטוחי:

מתן מענה ביטוחי ייעודי לחנויות בפוליסת ביטוח מקיפה ביותר, הכוללת מגוון רחב של כיסויים לבחירה והמעניקה לבעל החנות, שקט נפשי ומענה כולל לכל צרכיו הביטוחיים.

יתרונות המוצר:

הפוליסה מיועדת לכל סוגי החנויות מלבד חנויות תכשיטים, וכוללת תנאים משופרים לחנויות בקניונים ובמרכזי ביג ו- G, במסגרתה ניתן לרכוש את הכיסויים הבאים:

 • כיסוי למבנה החנות על בסיס כל הסיכונים, כולל מבני אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע (באפשרות המבוטח לוותר על רכישת כיסוי רעידת אדמה).
  הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:
  • כיסוי על בסיס ערך כינון
  • אובדן דמי שכירות במקרה נזק – לתקופה של עד 12 חודשים ולא יותר מ- 10% מסכום ביטוח המבנה
  • שבר תאונתי של שלטים וזכוכית – עד 5% מסכום ביטוח המבנה ולא יותר מ-25,000₪.
  • הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים
  • הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי – עד 40,000 ₪.
  • כיסוי מפני נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מפרעות
 • כיסוי לתכולת החנות על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה רעידת אדמה ונזקי טבע (באפשרות המבוטח לוותר על רכישת כיסוי רעידת אדמה ו/או פריצה).
  הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:
  • כיסוי אוטומטי לעליה עונתית בערך המלאי של עד 20% לקראת חג הפסח וראש השנה, או לחילופין עד 60 ימים בשנה לתקופות שיוצהרו מראש ע"י המבוטח
  • אובדן דמי שכירות במקרה של נזק במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 10% מסכום ביטוח התכולה, לתקופה של עד 12 חודשים
  • אובדן הכנסות במקרה השבתת החנות עקב נזק – עד 20 יום על בסיס 1,000 ₪ ליום (לאחר המתנה של 4 ימי עבודה ראשונים)
  • ביטוח כספים – עד 5% מסכום ביטוח התכולה ולא יותר מ- 20,000 ₪, הנמוך מביניהם
  • שבר שמשות, שלטים ומשטחי זכוכית במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה, ולא יותר מ- 25,000 ש"ח
  • כיסוי לחפצים אישיים של המבוטח ו/או של עובדיו – עד לסך של 2000 ₪ לעובד, ולא יותר מ- 10,000 ₪ בגין סך המקרים בתקופת הביטוח, עקב מקרה ביטוח בעת הימצאם בחצרי המבוטח, לא כולל כספים ודברי ערך
  • כיסוי בגין נזק למכשירים וציוד בשיפוץ ותיקון – עד 20% מסכום ביטוח התכולה
  • כיסוי מפני נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מפרעות
  • כיסוי למבנה החנות, אשר נגרמו על ידי פריצה, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה
  • כיסוי בגין אובדן או נזק לרכוש המבוטח, כתוצאה מהתמוטטות מדפים שאירעה עקב מקרה תאונתי במקום המבוטח, עד 20% מסכום ביטוח התכולה
  • כיסוי מפני נזקי מים לתכולה
  • הוצאות מיון, סידור וארגון מחדש של מלאי מכל סוג שהוא, שנגרמו במישרין עקב מקרה ביטוח
  • הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים
  • הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי – עד 40,000 ₪
  • כיסוי לשיפורי דיור, שהושקעו על ידי המבוטח במבנה המוחזק בשכירות, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה
  • שחזור מסמכים – עד 10% מסכום ביטוח התכולה
 • ​"מחשבית" - כיסוי למערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני
 • כיסוי לאובדן רווחים או הכנסות החנות על בסיס יומי
 • ביטוח חבות מעבידים
 • כיסוי לאחריות המבוטח כלפי צד שלישי
 • כיסוי לרכוש בהעברה
 • ביטוח תאונות אישיות לבעלי החנות ועובדיו למקרה מוות מתאונה, נכות מתאונה ופיצוי שבועי כתוצאה מאי כושר זמני עקב תאונה.

מה חשוב לדעת?

 • אפשרות לחישוב הצעת מחיר והפקת הפוליסה באמצעות מחולל תעריפים, במשרד הסוכן
 • הפוליסה מיועדת לחנויות בעלות סכום ביטוח מרבי של 5 מיליון דולר, לסיכוני רכוש ואובדן רווחים/הכנסה
 • דרישת ביצוע סקר ואמצעי מיגון נקבעת באופן דיפרנציאלי, בהתאם למיקום החנות, סכום הביטוח וסוג העיסוק
 • הפוליסה מיועדת לכתובת אחת בלבד וכוללת כיסוי עבור מחסן צמוד (הממוקם באותה הכתובת)
 • פרמיית מינימום לפוליסה הינה 990 ₪

אילו כיסויים נוספים ניתן לרכוש בתוספת פרמיה?

 • כיסוי כנגד נזקי מים למבנה באמצעות ספק מטעם המבטח או בעל מקצוע פרטי מטעם המבוטח, לפי בחירת המבוטח מראש בעת עריכת הביטוח.
 • כיסוי כנגד אובדן הכנסות מעל לסכום ומעל לתקופה הכלולים אוטומטית בפרק התכולה.
 • ביטוח לכספים מעל לסכום הכלול אוטומטית בפרק התכולה.
צ׳אט חי עם נציג