עיקרי התוכנית

הצורך הביטוחי:
מתן מענה ביטוחי לכל אדם הרוכש מראש כרטיסי טיסה או חבילות תיירות מישראל לחו"ל, בפוליסה בלעדית, ייחודית וחדשנית המאפשרת ללקוח לבטח את הוצאותיו עבור הטיסה ושירותי התיירות הנוספים שהזמין, למקרה בו ייאלץ לבטל את הנסיעה מכל סיבה.

יתרונות המוצר:
הפוליסה מיועדת לרוכשי כרטיסי טיסה אשר הזמינו את הכרטיס ושירותי התיירות המשלימים מראש, ובמקרה ביטולם ביוזמתם, חלים עליהם דמי ביטול מלאים או חלקיים, על פי תנאי הביטול שנקבעו ע"י ספק שירותי התיירות בעת רכישתם.

באפשרות הלקוח להזמין טיסה בראש שקט וליהנות מהיתרונות הבאים אשר כלולים בתוכנית זו:

 • שיפוי המבוטח בגין הסכומים בהם חויב המבוטח בגין ביטול הטיסה/מוצרי התיירות
 • שיעור השיפוי בגין דמי הביטול בהם חויב הלקוח והנובעים מביטול הטיסה ביוזמתו, יהיה בגובה 80% מסך הסכומים בהם נשא בפועל. סכום שיפוי מקסימלי 20,000$
 • בתוכנית זו הלקוח יכול לבטל את הטיסה מכל סיבה שהיא ובלבד שהביטול הינו ביוזמתו, ואינו חייב לנמק את סיבת ביטול הטיסה או להמציא אישורים המונעים ממנו את הנסיעה.
 • בנוסף לכרטיס הטיסה, ניתן לבטח במסגרת הפוליסה גם את שאר שירותי התיירות המשלימים הנרכשים בנפרד וכהשלמה לכרטיס הטיסה לחו"ל, לרבות טיסות המשך למקטע הטיסה הראשון, טיסות המשך פנימיות בחו"ל, שייט, העברות, בתי מלון, השכרת רכב, כרטיסים למופעים והצגות בחו"ל, שכירת ציוד וכו'
 • ניתן לרכוש את הביטוח מרגע הזמנת הטיסה, ובלבד שהרכישה תתבצע תוך שבעה ימים מיום הכרטוס של כרטיס הטיסה או חבילת התיור, ולא יאוחר מ-14 ימים לפני מועד הטיסה
 • תקופת הביטוח הינה מיום רכישת הפוליסה עד 12 שעות לפני שעת הטיסה המתוכננת ביום הטיסה, כאשר תקופת הביטוח המקסימלית הינה 365 ימים לפני מועד הטיסה.
 • ניתן לרכוש את הפוליסה עבור יחיד, או עבור כל בני המשפחה (בני זוג או בני זוג + ילדים, עד 12 מבוטחים בפוליסה אחת)
מה חשוב לדעת?

 • בעת רכישת הפוליסה על הלקוח להצהיר על מלוא עלות כרטיס/י הטיסה ושירותי התיירות המשלימים שרכש. על פי סכומים אלה נקבעת פרמיית הביטוח
 • קבלת השיפוי מותנית בהצגת אסמכתאות של ספק שירותי התיירות, המעידות על החיוב בדמי הביטול
 • במידה ובוטחו שירותי תיירות משלימים, יהיה המבוטח זכאי להחזר דמי ביטול בגינם אך ורק אם ביטל המבוטח את מקטע הטיסה הראשון
 • המבוטח אינו זכאי לשיפוי עבור דמי ביטול כלשהם בגין קיצור/שינוי/ביטול טיסה או חבילת תיור ע"י המבוטח, מכל סיבה שהיא, לאחר יציאת מקטע הטיסה הראשון המתוכנן מישראל לחו"ל


שימו ♥

ביטוח ביטול טיסה מכסה הפסד כספי הנגרם ללקוח עקב תשלום דמי ביטול לחברת התעופה או ספק התיירות, במקרה של ביטול הטיסה ע"י המבוטח מכל סיבה שהיא (לא רק סיבות רפואיות).
ביטוח ביטול טיסה נועד לבטח את הלקוח מרגע הזמנת הנסיעה ועד יציאתו לחו"ל לעומת ביטוח נסיעות אשר נועד בעיקר לצרכים רפואיים במהלך השהייה בחו"ל.

 • סרטון בנושא ביטוח ביטול טיסה ביטוח ביטול טיסה
 • סרטון איך להזמין טיסה מראש ולא לחשוש מדמי ביטול? דמי ביטול טיסה
 • סרטון בנושא מקרי חירום בחו"ל מקרי חירום בחו"ל
צ׳אט חי עם נציג