עיקרי התוכנית

הצורך הביטוחי:

ביטוח מקיף בפוליסה בלעדית וייחודית לנהגים צעירים, במסלול המבוסס על קניית "בנק קילומטרים" למימוש נסיעה בפועל.
הפעלה וסיום הכיסוי הביטוחי נעשית באמצעות אפליקציה (יישומון) ייעודית המותקנת במכשיר הטלפון הנייד של המבוטח, והפועלת באמצעות יחידת OBD המותקנת ברכב.
דמי הביטוח בתוכנית זו נמוכים במיוחד והינם אך ורק עבור "בנק הקילומטרים" לנהיגת הנהג הצעיר בפועל.

יתרונות המוצר:

 • הפוליסה מכסה נזק תאונתי לרכב (לא כולל גניבה) ונזק לרכוש של צד שלישי בלבד, בעת נהיגת הרכב על ידי הנהג הצעיר שעבורו נרכשה הפוליסה
 • במסגרת הפוליסה, רשאי הנהג הצעיר לנהוג ברכבי המשפחה (עד ארבעה רכבים) אשר יירשמו במפורש בפוליסה, בתנאי שהם מבוטחים בביטוח מקיף וחובה ב"הפניקס" במסגרת "הפניקס זהיר" או "רכבית"​
  חשוב להדגיש כי רכבים אלה פטורים מתשלום תוספת פרמיה עבור נהג צעיר
 • גבול האחריות כלפי צד ג' מוגדל ל- 1,000,000 ₪
 • "בנק הקילומטרים":
  • עם רכישת הפוליסה, מקבל הנהג הצעיר "בנק קילומטרים" הכולל 500 ק"מ לניצול נהיגה בפועל
  • ניתן להתעדכן באמצעות האפליקציה בכל עת ביתרת הק"מ העומדת לזכות הנהג לניצול נהיגה בפועל
  • ניתן לרכוש מנת ק"מ נוספת לפי האפשרויות שתוצגנה באפליקציה לבחירת המבוטח
 • במטרה למנוע מצב של אי כיסוי ביטוחי ולקראת תום המימוש של מלוא "בנק הקילומטרים" על פי הפוליסה, תשלחנה שתי התראות לנהג הצעיר והן להורה באמצעות האפליקציה, בדבר פקיעה קרובה של הכיסוי הביטוחי
 • מבוטח שלא ניצל את מלוא "בנק הקילומטרים" שרכש, רשאי להעביר יתרה זו לשנת הביטוח הבאה, או לחילופין לקבל החזר דמי ביטוח בהתאם ל"בנק הקילומטרים" שלא מומש ושבגינו חויבה פרמיה, בכפוף לדמי ביטוח מינימליים בתוכנית זו של כ-500 ₪

מה חשוב לדעת?

 • תוכנית "הפניקס צעיר" מיועדת לנהגים צעירים בגילאי 17-23
 • התוכנית מיועדת לבטח כלי רכב פרטיים או מסחריים עד 3.5 טון, בבעלות פרטית של הורי הנהג הצעיר, משנת הייצור 2004 ומעלה
 • יחידת On Board Diagnostics) OBD) הינה יחידת אבחון המותקנת ברכב ומאפשרת תקשורת מהאפליקציה (יישומון) בטלפון הנייד של המבוטח אל וממערכות "הפניקס", לשם העברת הודעות המבוטח על תחילת נסיעה וסיומה.
  בנוסף, מאפשרת היחידה קבלת התראות בנוגע לאירועי בטיחות ואירועים מכניים של הרכב​
 • האפליקציה מאפשרת זיהוי של הנהג הצעיר בתחילת נסיעה והפעלת הכיסוי באופן אוטומטי
 • במידה ומסיבה כלשהי לא ניתן להודיע על תחילת או סיום נהיגה, לשם הפעלת או סיום הכיסוי הביטוחי באמצעות האפליקציה, באפשרות המבוטח להפעיל או לסיים את הכיסוי הביטוחי באמצעות פנייה טלפונית למוקד השירות הפועל 24 שעות ביממה בטלפון 3455*
 • לא ניתן לבטח בתוכנית זו רכבים שלא ניתנים לביטוח בתוכנית "הפניקס זהיר", וכן רכבים יקרים ששווים מעל ל- 300,000 ₪
 • הפקת הפוליסה, עדכון שינויים ותוספות וכן טיפול בגבייה, ייעשו במוקד "הפניקס זהיר"
 • תשלום דמי הביטוח בתוכנית זו יתבצע באמצעות כרטיס אשראי בלבד
 • הכירו את הפניקס צעיר הכירו את הפניקס צעיר
 • איך עובד הפניקס צעיר איך עובד הפניקס צעיר
 • סוכנים ממליצים על הפניקס צעיר סוכנים ממליצים
צ׳אט חי עם נציג