גמל מוגן

"גמל מוגן" מאפשר לכם לנייד כספים מקופות גמל לפוליסת "מסלול לחיים".

עיקרי התכנית


במסגרת "גמל מוגן" ניתן ליהנות מהיתרונות הבאים:

  • שמירה על ייעוד הכסף בין אם כחסכון הוני לתשלום חד פעמי או למטרת קצבה.
  • הבטחת המקדם לחישוב הקצבה למקרה בו תעדיפו משיכה של קצבה חודשית.
  • גמישות – ניהול כספים בדרך שלכם על פי רמות הסיכון בהם בחרתם באמצעות סלי השקעות מתמחים במסגרת מגוון הסלים ב"מסלול לחיים".

אין האמור משום ייעוץ או המלצה אלא הערכה בלבד.
הרשום לעיל הינו תמצית בלבד, וזכויות המבוטח יהיו כמפורט בתנאי הפוליסה.

קוד אוצר:
10170000002046,10170000001947
10020000002049,10020000002050

צ׳אט חי עם נציג