המדריך המלא לדיווח בממשק אחיד

שלב א' – טיוב נתונים
דאג לטייב את נתוני עובדיך במערכת השכר שברשותך
קרא עוד >

שלב ב' – דיווח הנתונים
הכן קובץ עם הנתונים הדרושים וטען בערוץ בו בחרת לשדר
קרא עוד >

שלב ג'- ביצוע התשלום
במהלך או לאחר ביצוע הדיווח, חשוב שתבצע את התשלום בפועל, בהתאם לנתונים שדיווחת בקובץ
קרא עוד >

שלב ד'- היזון טכני
ההיזון יתקבל אצלך תוך 3 שעות ממועד העברת הדיווח אלינו, ההיזון יציין האם הדיווח תקין / לא תקין
קרא עוד >

שלב ה'- היזון חוזר מסכם
לאחר שקיבלת היזון טכני תקין בלבד- הדיווח נכנס לטיפול בחברתנו ועובר מספר תהליכים לניתוח הנתונים בדיווח
קרא עוד >

שלב ו'- היזון שבועי/חודשי
כל מעסיק יקבל בחוזר קובץ היזון חודשי, שדומה להיזון המסכם של כל קובץ, ויפרט לך ברמה חודשית את הנתונים הבאים בגין כל הדיווחים ששלחת
קרא עוד >

שלב ז' - דיווח שלילי
מבנה קובץ דיווח שלילי דומה למבנה דיווח שוטף, ומאפשר לך לפרט את הדיווחים הקודמים שנדרש להשיב לך
קרא עוד >​

צ׳אט חי עם נציג