מדיניות ההשקעה הצפויה

  • לצפייה במדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2019, לחצו כאן
  • לצפייה במדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2018, לחצו כאן
  • לצפייה במדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2017, לחצו כאן​
  • לצפייה במדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2016, לחצו כאן
  • לצפייה במדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2015, לחצו כאן
  • לצפייה במדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2014, לחצו כאן
  • לצפייה במדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2013, לחצו כאן
  • לצפייה במדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2012, לחצו כאן
  • לצפייה במדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2011, לחצו כאן
  • לצפייה במדיניות ההשקעה הצפויה לשנת 2010, לחצו כאן
צ׳אט חי עם נציג