עיקרי התוכנית

חברת הפניקס נבחרה במכרז להפעלת הביטוח הסיעודי הקבוצתי של חברי מכבי שירותי בריאות למשך 5 השנים הבאות.
פוליסת הביטוח הסיעודי לחברי מכבי שירותי בריאות הינה פוליסה אחידה לכל קופות החולים וזאת מכח הוראות הפיקוח
על שירותים פיננסיים (ביטוח)(ביטוח קבוצתי לחברי קופות חולים), התשנ"ו – 2015.
במסגרת הביטוח הסיעודי לחברי מכבי, שופרו והורחבו דרכי הצירוף לביטוח והליך הגשת התביעה.

החל מה 1.1.19, תינתן אפשרות לחברי מכבי להצטרף ולהגיש תביעה לתשלום תגמולי ביטוח בדרך פשוטה וקלה באופן מקוון באמצעות אתר האינטרנט https://maccabisiudi.fnx.co.il.
בנוסף, הפניקס תעניק מעטפת רחבה של שירותים לציבור המבוטחים באמצעות "מלווה אישי" מטעם הפניקס.

לנוחיותכם, באתר מוצגים הפוליסה וגילוי נאות המפרטים פרטים כללים ואת ריכוז הכיסויים בפוליסה.

עיקרי הכיסוי:

למידע אודות עיקרי הכיסוי לחץ כאן.

צ׳אט חי עם נציג