תוכניות הבסיס בביטוח בריאות:

ניתוחים באמצעות נותן שירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל

ביטוח המעניק שיפוי מלא לניתוחים באמצעות נותן שירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל.
למידע המלא >

ניתוחים באמצעות נותן שירות שבהסכם וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל - משלים שב"ן

ביטוח המעניק שיפוי מעבר לזכאות בשב"ן לניתוחים וטיפולים מחליפי ניתוח בישראל.
למידע המלא >

תרופות שלא בסל הבריאות- סל הזהב

כיסוי לתרופות שאינן כוללות בסל הבריאות ואושרו לשימוש עפ"י התוויה בחו"ל או תרופות שהינן בסל הבריאות והן אינן מוגדרות עפ"י התוויה לטיפול במצבו הרפואי של המבוטח ואושרו לשימוש בחו"ל. החזר הוצאות עבור טיפול תרופתי ומצמצמת את התלות במערכת הבריאות הציבורית.
למידע המלא >

השתלות וטיפולים מיוחדים בחו"ל

מימון הוצאות עבור השתלה ללא תקרה וכיסוי לטיפולים מיוחדים בחו"ל.
למידע המלא >

צ׳אט חי עם נציג