תוכניות הבריאות הנוספות הקיימות:

ניתוחים בחו"ל וטיפולים מחליפי ניתוח בחו"ל

כיסוי הוצאות במקרה בו עולה הצורך בניתוח בחו"ל ו/או טיפול מחליף ניתוח בחו"ל.
למידע המלא >

אוגדן שירותים אמבולטוריים 2016

כיסוי לשירותים אמבולטוריים וטכנולוגיות מתקדמות ברפואה בישראל.
למידע המלא >

תרופות אקסטרה 2018

הרחבה לכיסוי תרופות שלא בסל הבריאות.
למידע המלא >

צ׳אט חי עם נציג