ביטוח מחלות קשות-מרפא

מהו הצורך הביטוחי המכוסה?

בעת גילוי מחלה קשה נגרמות הוצאות נוספות למבוטח ולמשפחתו שאינן מכוסות במסגרות האחרות, הן הפרטיות והן הציבוריות, כגון: הסעות, עזרה בבית, אובדן ימי עבודה, אביזרים מיוחדים, תמיכה פסיכולוגית ועוד.

פוליסת מחלות קשות נותנת בידי המבוטח פיצוי כספי שאת גובהו ניתן לקבוע בעת הכניסה לביטוח. הסכום משולם במלואו כפיצוי וללא צורך בהוכחת הוצאות.

ניתן לרכוש כיסוי למחלות קשות ב- 2 מסלולים (לבחירת המבוטח):


1. מרפא- כיסוי למספר המחלות הגדול ביותר- פיצוי בגין 41 מחלות מתוכן 36 בפיצוי מלא.

2. מרפא סרטן (2017)- פיצוי בגין מחלת הסרטן במבוטח.

חשוב לדעת:

  • המידע הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.
  • הקבלה לביטוח מותנת בחיתום רפואי כמקובל בחברה.
צ׳אט חי עם נציג