עיקרי התוכנית

חבילת ביטוח החיים המרחיבה את ההגנה הביטוחית גם בעת גילוי מחלה קשה.
חבילה זו כוללת: "ריסק 1" או "ריסק 5"- ריסק למקרה מוות צמוד למדד והרחבה "מרפא לחיים".
"מרפא לחיים"- כיסוי ביטוחי להקדמה חלקית של סכום הביטוח למקרה פטירה, בקרות מחלה קשה.

הצורך


בשנים האחרונות אנו עדים לגידול בתחלואה במחלות קשות. במקרה פטירה בטרם עת של אחד המפרנסים, יכולת הקיום היומיומית של משפחת הנפטר עלולה להיפגע כתוצאה מאובדן ההכנסה. עד היום, ביטוח חיים, שנועד לתת פתרון למקרה זה, אפשר את קבלת סכום הביטוח רק במקרה פטירה.

חבילת "ריסק פלוס" מהווה ביטוח חיים רחב יותר, ומכסה גם במקרה של מחלה קשה ובכך מותאמת לשינויים בתחלואה. חשיבות הפיצוי הכספי בעת גילוי מחלה קשה, הנה רבה בשל הצורך לממן הוצאות רפואיות שונות, לצד דאגות כלכליות הנובעות מאובדן ימי עבודה של בני משפחה, עלויות הסיוע בבית ועוד, כל זאת לצד הכיסוי למקרה
פטירה.

חבילת "ריסק +" מסייעת למבוטח להתמודד עם ההוצאות הכלכליות הכבדות כתוצאה מאותו אירוע קשה ומאפשרת הקדמת התשלום של עד 30% מסכום הביטוח למקרה פטירה, בעת גילוי המחלה הקשה.

יתרונות

  • שתי הגנות חשובות ומשלימות בחבילה אחת.
  • כיסוי רחב יותר לעומת הכיסוי למקרה פטירה המקובל בענף.
  • גמישות - הלקוח יכול לבחור את שיעור הקדמת התשלום בעת ההצטרפות לביטוח ועד לשיעור 30% מסכום הביטוח למקרה פטירה.

חשוב לדעת

  • המחלות המכוסות בהרחבה "מרפא לחיים" הן: סרטן, שבץ מוחי, טרשת נפוצה, התקף לב, ניתוחי מסתמי לב, ניתוחי מעקפי לב, ניתוח אבי העורקים וקרדיומיופטיה.
  • בקרות מחלה קשה, ישולם למבוטח סכום ביטוח חד פעמי, לפי רשימת המחלות המצויינות לעיל, עד לגובה של 30% מסכום הביטוח היסודי או עד 500,000 ₪ כיסוי מסוג מרפא למבוטח בחברה (הנמוך מביניהם וכפי שציין בטופס ההצעה).
  • בעת תשלום תביעת "מרפא לחיים" יקטן סכום הביטוח היסודי למקרה פטירה בגובה סכום הביטוח של התביעה. היה וקרה מקרה פטירה ללא אירוע מחלה קשה, המבוטח יקבל 100% מסכום הביטוח למקרה פטירה.
  • הגבלת אחריות חברה תהיה בהתאם לפירוט המוצרים בחבילה ולפי תנאי הנספחים.
צ׳אט חי עם נציג