עיקרי התוכנית

תכנית ביטוח ריסק מקנה למוטבים סכום כספי חד פעמי במקרה של פטירה מכל סיבה שהיא.

"ביטוח ריסק 1"- פרמיה משתנה כל שנה בהתאם לגיל המבוטח.

הצורך

במקרה פטירה בטרם עת של אחד המפרנסים, יכולת הקיום היומיומית של משפחת הנפטר עלולה להיפגע כתוצאה מאובדן ההכנסה. ביטוח ריסק 1 חד פעמי מעניק למשפחה בעת קרות האירוע, סכום כספי חד פעמי שיאפשר להם לשמור על רמת החיים לה הם רגילים ולהמשיך בשגרת חייהם, ללא צורך בהסתגלות למציאות כלכלית חדשה ומגבילה.

יתרונות:

  • ביטחון כלכלי עבור בני המשפחה במקרה פטירה בטרם עת של המפרנס.
  • המבוטח קובע מראש את סכום הביטוח וסכום זה אינו משתנה (מלבד מדד).
  • הפרמיה תשתנה מידי שנה.

חשוב לדעת

הגבלת אחריות חברה:
הפניקס תהיה פטורה מתשלום תגמולי הביטוח אם מות המבוטח נגרם עקב התאבדותו במהלך השנה הראשונה:

א. ממועד תחילת הביטוח.
ב. מיום חידוש הפוליסה.
ג. ממועד תחילת הביטוח של סכום ביטוח מוגדל (לגבי הגדלה, ככל שהתבקשה, בין אם בביטוח היסודי או בכיסויים הביטוחיים).

צ׳אט חי עם נציג