ביטוח שנועד להעניק ביטחון כלכלי לבני משפחה, במקרה של מות המבוטח.
מטרתו לפצות על אובדן ההכנסות הנגרם לתא המשפחתי ולתרום לחוסנה הכלכלי של המשפחה, במקרה של פטירת אחד המפרנסים.
צ׳אט חי עם נציג