עיקרי התוכנית

הצורך הביטוחי:

ביטוח מקיף למשאיות קלות עד 12 טון (כולל) במסלול רחב ביותר הכולל את הכיסויים הנדרשים בפרמיה אטרקטיבית.

יתרונות המוצר:

 • גבול האחריות כלפי צד ג' מוגדל ל- 2,000,000 ₪
 • שירותי דרך וגרירה
 • כיסוי מורחב לשבר שמשות הכולל פטור מהשתתפות עצמית + כיסוי לגומיות
 • כיסוי להוצאות הגנה משפטית בגבול אחריות עד 30,000 ₪, בכפוף לשכ"ט הקבוע בכללי לשכת עוה"ד (תעריף מינימלי)
 • צד שלישי גוף: הפוליסה מורחבת לכלול כיסוי בגבול אחריות של 250,000 ₪ למקרה ולתקופה, עבור חבות המבוטח כלפי צד שלישי בגין נזקי גוף מרכב שאינם מכוסים במסגרת הפלת"ד
 • דופן הידראולית: הפוליסה מורחבת לכלול כיסוי לנזקי צד שלישי רכוש בגין דופן הידראולית
 • פטור ממערכת איתור למשאית ששוויה נמוך מ- 200,000 ₪
 • מכשיר מקצועי: תוספת הפרמיה עבור שימוש במכשיר מקצועי המותקן ע"ג המשאית (בגין סיכוני צד שלישי) - 365 ₪ בלבד
 • מוסכי הסדר ייעודיים לתיקון משאיות, כולל הטבה משמעותית של 50% הנחה בגובה ההשתתפות העצמית

ביטוח חובה:

 • הנחה משולבת בשיעור של 15% תינתן בביטוח המקיף, בעת רכישת ביטוח מקיף (כולל כתבי השירות) + ביטוח חובה, ובלבד שתקופות הביטוח הינן חופפות ויש זהות בגילאי הרשאים לנהוג ברכב
 • הנחה בשיעור של 7.5% תינתן בביטוח חובה על התעריף הרשמי של חברתנו

מה חשוב לדעת?

 • ניתן לבטח כל נהג מעל גיל 24 ובעל ותק נהיגה במשאיות העולה על שנתיים
 • ניתן לבטח מבוטחים בעלי ניסיון תביעות נקי במשך השנתיים האחרונות (מלאות ורצופות), או תביעה אחת במהלך שלוש השנים האחרונות (מלאות ורצופות)
 • סוגי המשאיות הבאים לא ניתנים לביטוח במסגרת מסלול זה:
  משאית ללימוד נהיגה, משאית המובילה חומרים מסוכנים, משאית המשמשת לגרירה וחילוץ, משאית המשמשת להובלת כלי רכב בשכר
 • סוגי מכשירים/מתקנים מקצועיים אותם ניתן לבטח במסלול זה:
  מיכלית, מרים/מעלון, מנוף לפריקה וטעינה עצמית, רמסע, מנוף סל אדם
 • ניתן לבטח מכשיר מקצועי שסכום הביטוח שלו אינו עולה על 70% מסכום הביטוח של המשאית, ובכל מקרה לא יותר מ- 300,000 ₪ (מכשיר מקצועי שסכום הביטוח שלו עולה על 70% מסכום ביטוח המשאית או עולה על 300,000 ₪ - יש לבטחו במסגרת פוליסת ציוד מכני הנדסי)
 • ביטוח משאית מעל 10 טון מותנה בקיום רישיון מוביל
 • ספקי כתבי השירות: שירותי דרך וגרירה – "דרכים" או "שגריר".
  שמשות – "אוטוגלס" או "קאר גלס דרכים".
  עלות כתבי שירות לבחירת המבוטח: 300 ₪ ב"דרכים" / 400 ₪ ב"שגריר"
 • אפשרות לחישוב הצעת מחיר והפקת הפוליסה במשרד הסוכן, באמצעות מחולל תעריפים ייחודי
 • פרמיית מינימום במסלול זה הינה בת 4150 ₪ בלבד
צ׳אט חי עם נציג