עיקרי התוכנית

הצורך הביטוחי:

ביטוח רכב בשיטת "הכל כלול", בפוליסה רחבה ומקיפה הכוללת את כל הכיסויים הנדרשים במסגרת חבילת כיסויים מורחבת יחידה מסוגה, והכל במחיר אטרקטיבי ביותר!

יתרונות המוצר:

ביטוח מקיף המבטיח כיסוי עבור נזקים שאירעו לכלי הרכב כתוצאה מאש, תאונה עקב התהפכות/התנגשות, גניבת הרכב, אירועי טבע ונזקים בזדון וכן נזקים לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב. בנוסף, הביטוח כולל את ההרחבות הבאות:

 • גבול אחריות כלפי צד ג', מוגדל לכדי 2,000,000 ₪
 • גרירה ושירותי דרך. לרשות המבוטח אפשרות בחירה בין שני ספקים: "דרכים" ו"שגריר"
 • רכב חלופי אוטומטי במקרה של גניבה למשך 21 ימים, החל מיום הגניבה
 • רכב חלופי אוטומטי במקרה של אובדן גמור, למשך 14 ימים
 • רכב יוגדר כרכב גנוב אם הוא לא נמצא לאחר 14 ימים
 • נזק בשיעור של 50% מערך הרכב, יחשב כאובדן גמור
 • כיסוי לשבר שמשות על בסיס החלפה, ללא השתתפות עצמית (הכיסוי במקרה של שבר לשמשה קדמית/אחורית, כולל גם כיסוי לגומיות)
 • כיסוי להוצאות הגנה משפטית בגבול אחריות של 30,000 ₪
 • "פרקליט" – שירות טיפול משפטי בתביעות כנגד צד שלישי
 • כיסוי לנזקי רעידת אדמה
 • כיסוי לפעולות שובתים, משביתים ומהומות
 • פטור מדרישת המיגון לרכבים ששווים עד 300,000 ₪ (הפטור אפשרי ברוב המוחלט של הרכבים. בחלק מהרכבים, הפטור הינו בתמורה לתוספת פרמיה תעריפית)
 • כיסוי לנהיגת אקראי של נותני שירותים (עובדי מוסך, חניון, מלון וכד')
 • תוספת פיצוי למטרת רכישת רכב חדש – תוספת בשיעור של עד 10% מערך הרכב, במקרה של אובדן גמור או גניבה – לרכב מיד ראשונה שגילו ביום האירוע עד שנה
 • כיסוי לאביזרים ותוספות ברכב (כולל מערכת מולטימדיה) עד 10% מערך הרכב
 • בעת תיקון הרכב ברשת "מוסכים שבאחריות", תינתנה ההטבות הבאות:
  • קבלת רכב חלופי אוטומטי לכל תקופת התיקון בשיטת "מפתח מול מפתח" (בכפיפות לתנאי "הפניקס" לקבלת רכב חלופי ברשת "מוסכים שבאחריות". מובהר כי נהג צעיר/חדש איננו מורשה לנהוג ברכב החלופי)
  • פטור מתשלום פרמיית השבה לקדמות (כינון)
  • אחריות מלאה על איכות התיקון למשך שלוש שנים
 • בעת תיקון רכב צד ג' ברשת "מוסכים שבאחריות", תוקטן ההשתתפות העצמית כדלהלן:
  • אם לא נגרם נזק לרכב המבוטח – ההשתתפות העצמית בפרק צד ג' מופחתת ב- 500 ₪
  • אם נגרם נזק לרכב המבוטח וגם הוא מתוקן ברשת "מוסכים שבאחריות" – ההשתתפות העצמית בנזק העצמי מופחתת ב- 200 ₪
 • "הכל נשאר במשפחה" – הטבות ייחודיות – במקרה של תאונה בין שני רכבים המבוטחים בחברת "הפניקס" בביטוח מקיף
 • קבלת רכב נקי בגמר התיקון
 • השתתפות עצמית מופחתת:
  • בנזק עד 10,000 ₪ - סכום ההשתתפות העצמית מופחת ב- 1000 ₪.
  • במקרה של נזק מעל 10,000 ₪ - יופחת סכום ההשתתפות העצמית ב- 10% מסכום הנזק, עד לכדי ביטולה המוחלט של ההשתתפות העצמית.
  • ההשתתפות העצמית בירידת ערך מופחתת לכדי 1% מערך הרכב

שימו לב ♥ הנחה משולבת בשיעור של 15% תינתן בביטוח המקיף, בעת רכישת ביטוח מקיף + ביטוח חובה (כולל הריידרים) (בכרטיס אשראי), לתקופות ביטוח חופפות וכמובן זהות בגילאי הרשאים לנהוג, לנהגים שגילם 24 ומעלה.

מה חשוב לדעת?

 • התוכנית מיועדת לבטח כלי רכב פרטיים ומסחריים עד 3.5 טון, בבעלות פרטית
 • ניתן לבטח כל נהג מגיל 21 ומעלה, בעל וותק נהיגה מעל שנה
 • ניתן לבטח רכבים בבעלות המבוטח בלבד
 • ניתן לבטח רכבים ששווים עד ל- 650,000 ₪
 • ניתן לבטח מבוטחים שהגישו תביעה אחת במהלך שלוש השנים האחרונות
 • ניתן לבטח מבוטחים בעלי ניסיון תביעות נקי של שנתיים בלבד (בשנתיים האחרונות)
 • שנות הביטוח הנדרשות בהצגת העבר הביטוחי צריכות שתהיינה מלאות ורצופות
 • סוגי הרכבים הבאים לא ניתנים לביטוח במסגרת מסלול זה: רכבי ספורט, רכבי קבריולט, רכבים בייבוא אישי, רכב חברה, ליסינג תפעולי, מוניות, רכב השכרה, רכב להסעה בשכר, רכב הובלה
 • הפקת הפוליסה, עדכון שינויים ותוספות וכן טיפול בגבייה, ייעשו במוקד "הפניקס זהיר"
 • תשלום דמי הביטוח בתוכנית זו יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (כרטיס על שם המבוטח או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד) או הוראת קבע
 • הלקוח רשאי לשלם את דמי הביטוח בתוכנית זו עד 12 תשלומים (בתוספת דמי אשראי)

כיסוי נוסף הניתן לרכוש בתוספת פרמיה:

 • ביטול ההשתתפות העצמית בתוספת פרמיה שנתית
 • ביטוח למתקנים חשמליים
 • הפניקס סמארט - ביטוח רכב ללא השתתפות עצמית הפניקס smart
 • סרטון אודות הפניקס סמארט הפניקס smart
 • סרטון אודות הפניקס סמארט - צעיר הפניקס smart - צעיר
צ׳אט חי עם נציג