עיקרי התוכנית

הצורך הביטוחי:

ביטוח רכב מקיף בפוליסה רחבה הכוללת אפשרות לרכישת מגוון רחב של כיסויים וריידרים, ומיועדת לבטח כלי רכב פרטיים או מסחריים עד 3.5 טון.

יתרונות המוצר:

ביטוח מקיף המבטיח כיסוי עבור נזקים שאירעו לכלי הרכב כתוצאה מאש, תאונה עקב התהפכות/התנגשות, גניבת הרכב, אירועי טבע ונזקים בזדון וכן נזקים לרכוש של צד שלישי כתוצאה משימוש ברכב, בגבול אחריות של 488,000 ₪.

כיסויים נוספים שניתן לרכוש בתוספת פרמיה:

 • גרירה ושירותי דרך. לרשות המבוטח אפשרות בחירה בין שני ספקים: "דרכים" ו"שגריר"​
 • רכב חלופי אוטומטי במקרה של גניבה למשך 23 ימים, החל מהיום השני לגניבה
 • רכב חלופי אוטומטי במקרה של אובדן גמור, למשך 7 ימים
 • רכב חלופי אוטומטי במקרה של תאונה, החל מהיום הרביעי לתאונה,למשך 7 ימים
 • כיסוי לשבר שמשות על בסיס החלפה, ללא השתתפות עצמית (הכיסוי במקרה של שבר לשמשה קדמית/אחורית, כולל גם כיסוי לגומיות)​
 • כיסוי להוצאות הגנה משפטית בגבול אחריות של 15,000 ₪
 • "פרקליט" – שירות טיפול משפטי בתביעות כנגד צד שלישי
 • כיסוי לנזקי רעידת אדמה
 • כיסוי לנזקי שביתות ומהומות
 • תוספת פיצוי למטרת רכישת רכב חדש – תוספת בשיעור של עד 10% מערך הרכב, במקרה של אובדן גמור או גניבה – לרכב מיד ראשונה שגילו ביום האירוע עד 12 חודשים.
 • כיסוי לאביזרים נוספים ברכב
 • בעת תיקון הרכב ברשת "מוסכים שבאחריות", זכאי המבוטח להטבות הבאות:
  • קבלת רכב חלופי אוטומטי לכל תקופת התיקון בשיטת "מפתח מול מפתח"
   (בכפיפות לתנאי "הפניקס" לקבלת רכב חלופי ברשת "מוסכים שבאחריות". מובהר כי נהג צעיר/חדש איננו מורשה לנהוג ברכב החלופי)
  • פטור מתשלום פרמיית השבה לקדמות (כינון)
  • אחריות מלאה על איכות התיקון למשך שלוש שנים
  • תוספת הפרמיה בחידוש בגין רישום התביעה תהיה בשיעור של 10% בלבד
  • השתתפות עצמית מופחתת:
   • בנזק עד 10,000 ₪ - 1000 ₪
   • במקרה של נזק מעל 10,000 ₪ - יופחת סכום ההשתתפות העצמית ב- 10% מסכום הנזק, עד לכדי ביטול מוחלט של ההשתתפות העצמית
  • ההשתתפות העצמית בירידת ערך מופחתת לכדי 1% מערך הרכב
  • קבלת רכב נקי בגמר התיקון

שימו לב:​ הנחה משולבת בשיעור של 15% תינתן בביטוח המקיף, בעת רכישת ביטוח מקיף + ביטוח חובה, לתקופות ביטוח חופפות וכמובן זהות בגילאי הרשאים לנהוג, לנהגים שגילם 24 ומעלה.

צ׳אט חי עם נציג