עיקרי התוכנית

הצורך הביטוחי:

ביטוח מקיף בפוליסה רחבה ביותר הכוללת את הכיסויים הנדרשים בפרמיה אטרקטיבית.

יתרונות המוצר:

 • גבול האחריות כלפי צד ג' מוגדל ל- 2,000,000 ₪
 • שירותי דרך וגרירה הכוללים:
  • הרחבה לשירות עדיף במקרה של תאונת דרכים (הגעת נציג למקום התאונה, הסעת המבוטח ממקום התאונה, אחסנת הרכב ושמירתו)
  • שירות החלפת גלגל כתוצאה מתקר ללא השתתפות עצמית
  • שירות אספקת דלק ללא השתתפות עצמית
  • פטור מחיוב בגין קבלת שירות בכביש אגרה
 • רכב חלופי אוטומטי במקרה של גניבה למשך 21 ימים החל מיום הגניבה
 • רכב חלופי אוטומטי במקרה של אובדן גמור למשך 14 ימים
 • כיסוי מורחב לשבר שמשות הכולל:
  • פטור מהשתתפות עצמית
  • במקרה של שבר לשמשה קדמית/אחורית: הכיסוי כולל גם את הגומיות
  • הרחבת "שמשות עד הבית"
 • כיסוי לשבר פנסים ומראות צד ללא הגבלת סכום הכיסוי של החלק המוחלף (הכיסוי מוגבל לרכבים ששוויים עד 500,000 ₪)
 • הרכב יוגדר כרכב גנוב אם הוא לא נמצא לאחר 14 ימים בלבד
 • נזק בשיעור של 50% מערך הרכב יחשב כאובדן גמור
 • כיסוי להוצאות הגנה משפטית בגבול אחריות עד 30,000 ₪, בכפוף לשכ"ט הקבוע בכללי לשכת עוה"ד (תעריף מינימלי)
 • "פרקליט" – שירות טיפול משפטי בתביעות כנגד צד שלישי
 • כיסוי לנזקי רעידת אדמה
 • כיסוי לנזקי שביתות ומהומות
 • כיסוי לנהיגת אקראי של נותני שירותים (עובדי מוסך, חניון, מלון וכד')
 • תוספת פיצוי למטרת רכישת רכב חדש: תוספת פיצוי בשיעור של עד 10% מערך הרכב, במקרה של אובדן גמור או גניבה – לרכב מיד ראשונה שגילו ביום האירוע עד שנה
 • כיסוי לאביזרים ותוספות ברכב (כולל מערכת מולטימדיה, מערכת שמע, רדיו) עד 10% מערך הרכב
 • פטור מהתקנת מיגון לרכב ששוויו עד 300,000 ₪ (הפטור אפשרי ברוב המוחלט של הרכבים. בחלק מהרכבים – הפטור הינו בתמורה לתוספת פרמיה תעריפית)
 • ביטול מורחב של ההשתתפות העצמית ברשת "מוסכים שבאחריות – הן בגין נזק עצמי והן בגין נזק לצד ג' (הכיסוי מוגבל לרכבים ששוויים עד 400,000 ₪)
 • בעת תיקון הרכב ברשת "מוסכים שבאחריות" תינתנה ההטבות הבאות:
  • רכב חלופי אוטומטי לכל תקופת התיקון בשיטת "מפתח מול מפתח" (בכפיפות לתנאי "הפניקס" לקבלת רכב חלופי ברשת "מוסכים שבאחריות". מובהר כי נהג צעיר/חדש איננו מורשה לנהוג ברכב החלופי)
  • פטור מתשלום פרמיית השבה לקדמות (כינון)
  • אחריות מלאה על איכות התיקון למשך 3 שנים
  • תוספת הפרמיה בחידוש בגין רישום תביעת נזק עצמי אחת בלבד שאירעה במהלך 3 השנים האחרונות, תהיה בשיעור של 10% בלבד
  • השתתפות עצמית מופחתת ברכב ששוויו נמוך מ- 400,000 ₪:
   • בנזק עד 10,000 ₪ - סכום ההשתתפות העצמית יופחת ב- 1,000 ₪ (בתנאי שסכום הנזק גבוה מסכום ההשתתפות העצמית הבסיסית שבפוליסה)
   • בנזק מעל 10,000 ₪ - סכום ההשתתפות העצמית יופחת ב- 10% מסכום הנזק, עד לכדי ביטולה המוחלט של ההשתתפות העצמית
   • ההשתתפות העצמית בירידת ערך תופחת ל- 0.75% מערך הרכב
  • השתתפות עצמית מופחתת ברכב ששוויו מעל 400,000 ₪:
   • ההשתתפות העצמית תופחת בשיעור של 20% מסכום הנזק (בתנאי שסכום הנזק גבוה מסכום ההשתתפות העצמית הבסיסית שבפוליסה), עד לכדי ביטולה המוחלט של ההשתתפות העצמית
   • ההשתתפות העצמית בירידת ערך תופחת ל- 1.25% מערך הרכב
  • ​​​​קבלת רכב נקי בגמר התיקון
 • בעת תיקון רכב צד ג' ברשת "מוסכים שבאחריות", תופחת ההשתתפות העצמית כדלהלן:
  • אם לא נגרם נזק לרכב המבוטח – ההשתתפות העצמית בפרק צד ג' תופחת ב- 500 ₪
  • אם נגרם נזק לרכב המבוטח וגם הוא מתוקן ברשת "מוסכים שבאחריות" – ההשתתפות העצמית בנזק העצמי תופחת ב- 200 ₪
 • "הכל נשאר במשפחה": הטבות ייחודיות במקרה של תאונה בין שני רכבים המבוטחים ב"פניקס" בביטוח מקיף

ביטוח חובה:

 • הנחה משולבת בשיעור של 15% תינתן בביטוח המקיף, בעת רכישת ביטוח מקיף (כולל כתבי השירות) + ביטוח חובה בפוליסה מעל גיל 24, ובלבד שתקופות הביטוח הינן חופפות ויש זהות בגילאי הרשאים לנהוג ברכב
 • הנחה בשיעור של 7.5% תינתן בביטוח חובה על התעריף הרשמי של חברתנו

מה חשוב לדעת?

 • התוכנית מיועדת לרכבים פרטיים ומסחריים עד 3.5 טון (למעט דגמים חריגים) בבעלות פרטית של המבוטח, והשימוש ברכב הינו למטרות חברתיות ופרטיות
 • ניתן לבטח רכבים ששווים מ- 10,000 ₪ ועד ל- 750,000 ₪
 • ניתן לבטח כל נהג מעל גיל 21 ובעל ותק נהיגה העולה על שנה
 • ניתן לבטח מבוטחים שהגישו תביעה אחת במהלך שלוש השנים האחרונות או שיש להם ניסיון תביעות נקי של שנתיים בלבד (בשנתיים האחרונות) (אישורי העדר התביעות יתקבלו בכפוף לכללים העדכניים הנהוגים בחברתנו בנושא העדר תביעות)
 • סוגי הרכבים הבאים אינם ניתנים לביטוח במסגרת "הפניקס זהיר": רכב חברה, רכב ספורט, רכב קבריולט, רכב ביבוא אישי, ליסינג תפעולי, מונית, רכב השכרה, רכב להסעת נוסעים בשכר, רכב להובלה
 • סוגי העיסוקים / השימושים הבאים אינם ניתנים לביטוח במסגרת "הפניקס זהיר": הוראת נהיגה, הסעת נוסעים בשכר, השכרה, עבודות חקלאיות, סחר ברכב, גרירה בשכר, הובלת סחורות בשכר
 • ספקי כתבי השירות: שירותי דרך וגרירה ורכב חלופי – "דרכים" או "שגריר".
  שמשות – "אוטוגלס" או "קאר גלס דרכים".
  עלויות כיסויים וכתבי שירות לבחירת המבוטח: פנסים ומראות צד - 6 ₪ לחודש. ביטול השתתפות עצמית - 6 ₪ לחודש. כתבי שירות - 13 ₪ לחודש (לאחר מתן הנחה משולבת)
 • ניתן ליהנות מקבלת הנחה בפרמיה כנגד הגדלת ההשתתפות העצמית
 • תשלום דמי הביטוח בתוכנית זו יתבצע באמצעות כרטיס אשראי (כרטיס על שם המבוטח או על שם קרוב משפחה מדרגה ראשונה בלבד) או בהוראת קבע
 • ניתן לשלם את דמי הביטוח בתוכנית זו עד 12 תשלומים (בתוספת דמי אשראי בביטוח המקיף)
צ׳אט חי עם נציג