עיקרי התוכנית

הצורך הביטוחי:

מתן מענה ביטוחי ייעודי לכל תחומי פעילות חבר המושב בפוליסת ביטוח מקיפה ביותר, הכוללת מגוון רחב של כיסויים לבחירה והמעניקה לחבר המושב, שקט נפשי ומענה כולל לכל צרכיו הביטוחיים.

יתרונות המוצר:

הפוליסה מיועדת לחברי מושב, וכוללת תנאים משופרים למיגוון רחב של פעילויות בתחום החקלאי, במסגרתה ניתן לרכוש את הכיסויים הבאים:

כיסוי לרכוש הנמצא בתחום חצרי המשק והקשור בעיסוקיו של חבר המושב:
כיסוי לרכוש זה כולל מבנים שאינם למגורים, רכוש נייד לרבות מכונות, ציוד, ריהוט וקבועות המשמשים למטרות פעילותו של חבר המושב כחקלאי. הכיסוי הינו על בסיס נזק תאונתי בלתי צפוי.

נזקים כתוצאה של פריצה, שוד או כל ניסיון לכך, וכן נזקי רעידת אדמה ונזקי טבע, אינם מכוסים במסגרת הגדרת מקרה הביטוח, אך ניתנים לבחירה ע"י המבוטח תמורת פרמיה.

המסלול הבסיסי במסגרת פרק זה, כולל הרחבות ייחודיות כגון:

 • כיסוי על בסיס ערך כינון
 • כיסוי לרכוש – מחוץ לחצרים
 • כיסוי לרכוש בהקמה
 • כיסוי לרכוש תחת כיפת השמיים
 • כיסוי בגין נזק עקיף למלאים (כולל קלקול מוצרים וחומרי גלם בתהליך הייצור)
 • כיסוי לחפצים אישיים של העובדים
 • כיסוי להוצאות פינוי הריסות
 • כיסוי להוצאות שכר אדריכלים
 • כיסוי להוצאות מיוחדות שלאחר נזק (כגון עבודה בשעות נוספות, חגים ושבתות וכן משלוחים דחופים הדרושים לשיקום הנזק)
 • כיסוי להוצאות שחזור מסמכים

בנוסף להרחבות אלו, ניתן לרכוש תמורת תוספת פרמיה את הכיסויים הבאים:

 • כיסוי לתשתיות של חצרי המשק כגון צנרת וכבלים תת קרקעיים, כבישים, מערכי מים, צנרת ביוב, דרכים פנימיות וחיצוניות סלולות או מרוצפות, קירות תומכים, גדרות, שערים, עמודי תאורה ופיתוח סביבתי – הכיסוי לתשתיות הינו על בסיס נזק ראשון
 • כיסוי מורחב ליחידות אירוח בתחום חצרי המשק
 • הרחבה לאובדן דמי שכירות בגין מבנים המושכרים לאחרים, והנמצאים בחצרי המשק
 • הרחבה לנזקי טרור (עבור סכום ההפרש שבין סכום הנזק שנגרם בפועל לרכוש המבוטח, לבין סכום הפיצוי המגיע למבוטח מכוח חוק מס רכוש)

כיסוי לרכוש המשק:
במסגרת פרק זה, ניתן לכסות רכוש הנמצא בתחום המשק או בחצרי המשק, והשייך למבוטח (או באחריותו) כגון:

 • נכסי מפעלי תעשיה, מסחר ומלאכה
 • נכסי קירור, אריזה ואחסנה
 • גידולי כותנה ויבולים

נכסים אלה מכוסים בפרק זה מפני: אש, ברק, התפוצצות, פגיעה תאונתית ע"י כלי טיס וכלי רכב, פרעות ומהומות, שביתות והשבתות, נזק לבעלי חיים כתוצאה מטרף או הכשה, אובדן או נזק לגז קירור.

בנוסף, כולל פרק זה את ההרחבות הבאות:

א. הרחבות רגילות:

 • כיסוי על בסיס ערך כינון
 • כיסוי להוצאות שכר אדריכלים
 • כיסוי להוצאות פינוי הריסות
 • כיסוי להוצאות מנע
 • כיסוי לרכוש תחת כיפת השמיים
 • כיסוי לרכוש בהקמה או הריסה
 • כיסוי לרכוש רשויות ציבוריות

ב. הרחבות מיוחדות:

 • כיסוי לסחורה בהעברה (רכוש השייך לענף המשק המבוטח בפוליסה)
 • כיסוי מפני גניבה של בעלי חיים, בעלי כנף, תוצרת חקלאית, חומרי הדברה ומערכות השקיה הנמצאים בתחום משבצת הקרקע של חבר המושב
 • כיסוי מפני פגיעה תאונתית לבעלי כנף
 • כיסוי מפני נזק תוצאתי לתוצרת חקלאית בקירור
 • כיסוי למערכות סולריות
 • כיסוי מפני נזק בהלה לבעלי כנף

ג. הרחבות תמורת פרמיה נוספת:

 • כיסוי מפני נזקי רעידת אדמה
 • כיסוי מפני נזקי טבע
 • כיסוי מפני נזק לתשתיות

הביטוח על פי פרק זה, כולל כיסויים נוספים בתוספת תשלום, לפי בחירת המבוטח ובהתאם לתחום פעילותו של חבר המשק כגון:

 • כיסוי למטעים (כגון מטעי תמרים)
 • כיסוי לשדות
 • כיסוי לבעלי חיים (לולים – לגידול תרנגולות וביצים) וכן בעלי כנף אחרים
 • כיסוי לקש וחציר
 • כיסוי לכוורות

כיסויים נוספים שניתן לרכוש בתוספת פרמיה:

 • ביטוח מפני שבר מכני לציוד ומכונות
 • ביטוח לציוד אלקטרוני
 • ביטוח כספים
 • ביטוח אחריות כלפי צד שלישי
 • ביטוח חבות מעבידים
 • ביטוח למבנה בית המגורים של חבר המשק – בהתאם לתנאים המקובלים בחברה בביטוחי דירות
 • ביטוח תכולת בית המגורים של חבר המשק - בהתאם לתנאים המקובלים בחברה בביטוחי דירות

מה חשוב לדעת?

 • במסגרת הפוליסה נכלל מגוון רחב של כיסויים והרחבות בתחום חיי הפרט של החקלאי ובתחום עיסוקו בחקלאות.
 • בפוליסה זו, ניתן להתאים באופן ממוקד את אפשרויות הכיסוי וההרחבות הכלולות בפוליסה, לצרכים הספציפיים של המשק המבוטח.
צ׳אט חי עם נציג