הצטרפות עמיתים עצמאיים

הצטרפות עמית - יש למלא טופס הצטרפות עמית ולצרף צילום תעודת זהות.

הצטרפו לקופת גמל לעצמאים

העברת חשבון קופת גמל / קרן השתלמות

במידה והעמית מעוניין בהעברת הכספים הקיימים מקופה אחרת אשר על שמו, יש למלא בנוסף טופס בקשה להעברת חשבון מקופת גמל / קרן השתלמות, ולצרף דוח שנתי/רבעוני של הקופה המעבירה.

הצטרפות עמיתים שכירים

הצטרפות עמית + מעסיק
יש למלא טופס הצטרפות עמית, להחתים את המעסיק במקום המיועד לכך, ולצרף צילום תעודת זהות.
כמו כן, יש למלא טופס הצטרפות מעסיק.

הצטרפו לקופת גמל לשכירים

העברת חשבון קופת גמל / קרן השתלמות

במידה והעמית מעוניין בהעברת הכספים הקיימים מקופה אחרת אשר על שמו, יש למלא בנוסף טופס בקשה להעברת חשבון מקופת גמל / קרן השתלמות. יש להחתים את המעסיק על הסכמתו להעברת הכספים על גבי טופס הצטרפות מעסיק.

 

בחירת מסלולי השקעה

העמית רשאי להעביר את הכספים הצבורים ממסלול השקעה אחד למסלול אחר, או לחלק את הצבירה הקיימת בין 3 מסלולי ההשקעה. השינוי מתבצע תוך 3 ימי עסקים מיום הבקשה וזאת ללא תוספת בדמי ניהול או כל עלות נוספת.

בהפניקס פיצויים מרכזית ניתן לבחור במסלול כללי בלבד!

לחיפוש טפסי גמל והשתלמות באתר "אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ" לחץ כאן​.

צ׳אט חי עם נציג