עיקרי התוכנית

הצורך הביטוחי:

פוליסה ייעודית ורחבה הכוללת כיסוי משולב הן לחבות מוצר והן לאחריות מקצועית.

לאור העובדה שבתחום זה הגבול בין אחריות מקצועית וחבות המוצר – מטושטש למדי, הרי ששילוב שתי הפוליסות נועד למנוע מצב שבו, במקרה נזק יוותר המבוטח ללא כיסוי בשל ספק -האם הנזק נופל תחת פוליסת אחריות מקצועית או פוליסת חבות המוצר.

יתרונות המוצר:

 • מתן מענה ביטוחי ייעודי לכל החברות המפתחות, מייצרות, מייעצות בתכנון ומשווקות מוצרים המשלבים תוכנה וחומרה, בפוליסה רחבה ובמחיר אטרקטיבי במיוחד.
 • הפוליסה משלבת כיסוי גם לאחריות המקצועית הנובעת מפיתוח התוכנה וגם לחבות המוצר אשר התוכנה היא חלק ממנו.
 • הפוליסה נותנת מענה הן לנזק פיזי לגוף או לרכוש היכול להיגרם מהמוצר, והן לנזק הכספי היכול להיגרם כתוצאה מעצה מקצועית לקויה/תכנון לקוי, בתחום התוכנה בפרט וההיי-טק בכלל.
 • המוצר כולל בתוכו את הפן המקצועי והשילוב בין השניים יוצר מוצר" מושלם" – שלם מבחינת צרכי הביטוח של המבוטח.
 • הפוליסה נותנת הגנה רחבה לחברות תוכנה וחברות הייטק
 • הפוליסה כתובה בשפה העברית והינה נוחה וידידותית

הפוליסה כוללת את ההרחבות הבאות:

 • הרחבת דיבה והשמצה כולל חדירה לפרטיות
 • הרחבת אובדן מסמכים
 • אי יושר עובדים
 • הרחבת קניין רוחני – למעט פטנט
 • חריגה מסמכות בתום לב
 • הרחבת משווקים (Vendors)
 • תקופת גילוי – 12 חודשים
 • הכיסוי אינו מוגבל רק למוצרים שעברו אישור סופי של הלקוח וכוללת גם שלבים מקדמיים של פיתוח.
 • סעיפי הכיסוי חלים על המבוטח ו/או מי מטעמו
 • הגדרת מבוטח הורחבה לכלול קבלנים וקבלני משנה של המבוטח הפועלים מטעמו.
 • לפוליסה התווספה הגדרה רחבה של מעשה שלא כדין לרבות, הצגה מוטעית או מצג שווא, הפרה לא מכוונת של כל דרישה סטטוטורית, הפרה לא מכוונת של כל התחייבות חוזית, הפרה לא מכוונת של חוזה כתוב וכו'
 • הגדרת עובד הורחבה לכלול גם עובדים שאינם מקבלים שכר ועובדים תחת חשבונית

מה חשוב לדעת?

 • הפוליסה הינה על בסיס הגשת התביעה
 • יש חשיבות רבה לקביעת תאריך רטרואקטיבי הולם בפוליסה
 • ניתן לרכוש פוליסה עד גבולות אחריות של 10,000,000$
 • ניתן לרכוש במקרים מסוימים גם הרחבה ל- recall (עלות החזרת מוצרים שנתגלה בהם פגם, למרות שלא גרמו עדיין לנזק) בתת גבול של עד 200,000$
צ׳אט חי עם נציג