עיקרי התוכנית

ביטוח "נכות מקצועית" הוא כיסוי לתשלום מידי של סכום הביטוח במקרה של נכות מקצועית הגורמת לאובדן תמידי ומוחלט של כושר העבודה.

הצורך


כדי להסתגל לחיים עם נכות פיסית צמיתה, להשתקם ולשמר את רמת החיים במצב זה, נדרש האדם לשינויים רבים באורח חייו ובסביבתו הפיסית הקרובה. מרבית העלויות הנדרשות לביצוע שינויים אלו, נופלות על כתפי הנפגע ובני משפחתו. כיסוי זה מקדים את תשלום סכום הביטוח למקרה פטירה באופן חלקי או מלא, במקרה שהמבוטח הפך נכה לצמיתות ואינו יכול להמשיך לעבוד במקצועו, ובכך יכול לעזור בפתרון בעיות כלכליות הנגרמות עקב מצבו הרפואי החדש.

יתרונות

 • תשלום מיידי חד פעמי במקרה של נכות מוחלטת ותמידית.
 • ללא תקופת אכשרה.
 • ללא השתתפות עצמית.

חשוב לדעת

 • הנכות הצמיתה תקבע לאחר 6 חודשים לפחות, מיום קרות האירוע.
 • תקופת הביטוח מסתיימת עם תום תקופת הביטוח היסודי אליו משתייך ביטוח זה ולכל היותר גיל 65.
 • תשלום סכום הביטוח בגין כיסוי זה, יקטין את סכום הביטוח היסודי או הנוסף שאליו מתייחס הכיסוי בסכום השווה לסכום ששולם למבוטח.
 • הגבלת אחריות חברה:
  א. ניסיון להתאבדות או חבלה עצמית במתכוון, או סיכון עצמי במתכוון (פרט לניסיון להציל חיי אדם), או השתתפות המבוטח בביצוע פשע.
  ב. שיכרות, או שימוש בסמים פרט למקרה של שימוש על פי הוראות רופא.
  ג. מלחמה, או סכסוך מזוין, או פעולה של כוחות עויינים סדירים או בלתי סדירים, או השתתפות בפעולות מלחמתיות או בפעולות צבאיות, אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי.
  ד. שירות המבוטח בצבא, אם המבוטח זכאי לפיצוי מגורם ממשלתי.
  ה. טיסת המבוטח בכלי טיס כאיש צוות.
צ׳אט חי עם נציג