ביטוח נכות ואובדן כושר עבודה

ביטוח אובדן כושר עבודה בא להגן על המבוטח מפני מקרה בו אם כתוצאה ממחלה או תאונה, יאבד המבוטח את כושר עבודתו בשיעור של 75% (הנחשב מלא) ומעלה ולא יוכל לעסוק בעיסוק כלשהו או בכל עיסוק סביר, או בעיסוקו טרם האירוע.

למי מתאים ביטוח נכות?


נכות, מלאה או חלקית, איננה נחלתה של קבוצת גיל מסוימת. מבוגרים, צעירים וילדים עלולים ללקות בנכות, כתוצאה ממחלה או תאונה. נכות משפיעה על חיי היומיום של הסובל ממנה והקרובים אליו, דורשת משאבים כלכליים, ומצריכה, על פי רוב, שינויים מהותיים בסגנון החיים. ביטוח הנכות יקל עליכם בהתמודדות עם:

  • אובדן הכנסה
  • טיפולים רפואיים יקרים
  • הוצאות כספיות נוספות

במקרה נכות יש צורך לבצע שינויים בבית ובסגנון החיים, לעיתים חייבים לעבור לבניין שבו יש מעלית או לבית בקומת קרקע, להרחיב את הפתחים בבית ולהתאימם למעבר כסא גלגלים וכדומה, ביטוח נכות נועד להתמודד עם בעיות אלה ומאפשר למבוטח בביטוח נכות התמודדות יעילה יותר מול המצב החדש.

מהו אובדן כושר עבודה?


נסיבות בהן אדם איננו יכול לעבוד עקב פגיעה, מחלה או תאונה מכונות "אובדן כושר עבודה". מצב זה, זמני או קבוע, יכול להוביל לפגיעה משמעותית באיתנותו הכלכלית של האדם ושל משפחתו. ביטוח אובדן כושר עבודה נועד כדי להבטיח הכנסה חודשית כתחליף למשכורת, כל עוד המבוטח איננו מסוגל לשוב לעבודה.

נספח נכות הינו נספח אשר יכול להימכר במסגרת תוכנית לביטוח חיים ומטרתו מתן תשלום ביטוחי נוסף במקרה של נכות מלאה או באחוזים מסכום הביטוח במקרה של נכות חלקית.

צ׳אט חי עם נציג