מידע על תיק ההשקעות לעמיתים ולמבוטחים

  • למידע על תיק ההשקעות בפוליסות משתתפות ברווחי תיקי ההשקעות, סלי השקעות ושיטת הפניקס - תשואות דמי ניהול ונכסים לשנת 2013, לחץ כאן.
  • למידע על תיק ההשקעות בפוליסות משתתפות ברווחי תיקי ההשקעות - תשואות דמי ניהול ונכסים לשנת 2012, לחץ כאן.
צ׳אט חי עם נציג