תחומי פעילות

  1. תחום ביטוח החיים וחסכון ארוך טווח
  2. תחום ביטוח כללי
    1. ​​​​​ענף ביטוח רכב חובה
    2. ענף ביטוח רכב רכוש
    3. ענפי ביטוח כללי אחר (רכוש, חבויות)
  3. תחום ביטוח בריאות

 

 

צ׳אט חי עם נציג