עיקרי התוכנית

"מרפא" - כיסוי לכמות המחלות הגדולה ביותר.


מסלול אחד להצטרפות
מגיל 0 ועד גיל 64 כולל.

פיצוי כספי החל מ- 50,000 ₪ ועד ל- 600,000 ₪ (לפי בחירת המבוטח, גם לילדים)

הגנה לאורך זמן ובמקרי ביטוח חוזרים ללא פגיעה בהיקף הכיסוי.

 • 100% פיצוי במקרה ביטוח נוסף.
 • 100% מסכום הביטוח למקרה חוזר במחלת הסרטן.
 • תקופת אכשרה מקוצרת של 180 ימים למקרה השני (למעט סרטן חוזר)
 • אפשרות לתביעת 3 מקרי ביטוח.


מה חשוב לדעת?

 • גיל כניסה: 0-64
 • גיל תום ביטוח: 75
 • תכנית בסיס שניתן לרכוש עצמאית.
 • סכום הביטוח והפרמיה יופחתו ב- 50% החל מגיל 70 ועד 75.
 • הפוליסה דו שנתית מתחדשת.
 • במידה ומקרה הביטוח היה מקבוצה -1 הפוליסה תבוטל.
 • סכרת נעורים, ניתן לתבוע עד גיל 20 וישולם 50% מסכום הביטוח.
 • המידע הינו מידע כללי אודות הכיסויים בלבד וכל האמור לעיל כפוף לתנאי הפוליסה וסייגיה.
 • הקבלה לביטוח מותנת בחיתום רפואי כמקובל בחברה.


קבוצה 1:

טרשת נפוצה
שבץ מוחי (CVA)
מחלת ריאות חסימתית כרונית
יתר לחץ דם ריאתי ראשוני
פגיעה מוחית מתאונה
ניוון שרירים
שיתוק (פרפלגיה, קוודריפלגיה)
תרדמת (COMA)
טיפול במפרצת מוחית
סכרת נעורים (למבוטח עד גיל 20)
דלקת מוח
דלקת חיידקית של קרום המוח

קבוצה 2:
אוטם חריף בשריר הלב
ניתוח מעקפי לב
ניתוח לב פתוח להחלפה או לתיקון מסתמי לב
ניתוח אבי העורקים
קרדיומיופטיה
איבוד גפיים
תשישות נפש
פרקינסון
חירשות
עיוורון
פוליו
צפדת (טטנוס)
אילמות, אובדן דיבור
כוויות קשות
דום לב עם השתלה של דפיברילטור

קבוצה 3:
סרטן
גידול שפיר של המח
אי ספיקת כליות סופנית
מחלת כבד סופנית (שחמת)
אי ספיקת כבד פולמיננטית
השתלת איברים לב, ריאה, לב-ריאה, כבד, לבלב, כליה
אנמיה אפלסטית חמורה
השתלת מח עצם ו/או תאי אב
עמיאלואידוזיס ראשונית
זאבת (לופוס)

קבוצה 4:
גידולים המאובחנים כשינויים ממאירים של סרטן שד מקומי
גידולים המאובחנים כשינויים ממאירים של סרטן ערמונית מקומי
ניתוח להחלפה מלאה/ חלקית של מפרק ירך/ מפרק ברך / מפרק כתף
שבר באגן או בירך

צ׳אט חי עם נציג