פניית סוכן לקבלת מידע

סוכן יקר,
לצורך קבלת מידע אודות הפוליסה/ות הקיימת/ות למועמד לביטוח, לצורך ביצוע הליך ההתאמה, כפי שנדרש בחוזר צירוף לביטוח (2016-1-7), יש באפשרותך לפנות לכתובת המייל הבאה: SherutLife@fnx.co.il

חשוב!
חובה לצרף לפנייה: טופס ייפוי כוח – נספח ב'​ לחוזר ורצוי לציין בגין אלו פוליסות נדרש המידע.
לחילופין, ניתן לקבל מידע אודות הפוליסות של המבוטח בפנייה ל"מידע האישי" הנמצא באתר זה, ההתחברות קלה ופשוטה, אין צורך ברישום מוקדם!

צ׳אט חי עם נציג