מה עלי לדעת ולעשות במקרה בו נגרם נזק כתוצאה מתאונת דרכים?

 1. להוריד או למלא באופן מקוון (ניתן למילוי על גבי המסך ובסיום לבצע שמירת מסמך) את "טופס תביעה - הודעה על מקרה ביטוח רכב".

 2. לצרף את המסמכים הרלוונטיים הנדרשים. לרשימה המלאה לחץ כאן.

 3. לשלוח אלינו את טופס התביעה שמלאת בצירוף המסמכים הנדרשים באחד מהאופנים הבאים:
  - סוכן הביטוח שלך
  - דואר ישראל לכתובת דרך השלום 53 גבעתיים, מיקוד 5345433 – עבור מחלקת תביעות רכב חובה
  - כתובת דוא"ל: PtichotHova@fnx.co.il​​
  - פקס מספר: 03-7337869
  - מסרון (SMS) למספר טלפון: 055-7000887 – בעת השימוש באפשרות זו נדרש לשלוח את המילה מסמך למספר הנ"ל ויתקבלו הנחיות להעברת המסמכים.


*יודגש, כי אין במפורט בהנחיות אלו כדי להוות הכרה בכיסוי הביטוחי ו/או בחבות ו/או בנזק הנטען.

ניתן לפנות לפניקס בתביעה לפי חוק הפיצויים לנפגעי תאונות דרכים, התשל"ה - 1975, במידה ונגרם לך נזק גוף כתוצאה מתאונת דרכים באחד מהמקרים המפורטים להלן:
א. בעת האירוע נהגת ברכב המבוטח בפניקס
ב. בעת האירוע נסעת ברכב המבוטח בפניקס
ג. נפגעת כהולך רגל, מפגיעת רכב המבוטח בפניקס

אם נפגעת בעת שישבת ברכב המבוטח בחברה אחרת – אנא פנה ישירות לחברת הביטוח אשר ביטחה את אותו רכב בביטוח חובה.

על מבוטחי הפניקס לדווח לפניקס, באופן מיידי, על כל פגיעת גוף בתאונת דרכים בה היה מעורב הרכב המבוטח, בין אם נפגע אדם שנהג או נסע ברכב המבוטח, ובין אם נפגע הולך רגל מהרכב המבוטח.

הנחיות בדבר הגשת תביעה והמסמכים שיש לצרף

עם הגשת מכתב דרישה לפניקס, יש לצרף את המידע והמסמכים המפורטים להלן, ככל שאלה רלבנטיים לתביעה ולתובע:

 • מידע מפורט ביחס לנסיבות אירוע התאונה
 • צילום של רישיון נהיגה או אישור משרד הרישוי בדבר תוקף הרישיון של הנהג למועד האירוע
 • צילום של תעודת ביטוח החובה התקפה למועד האירוע
 • צילום רשיון הרכב
 • אישור משטרה
 • מסמכים רפואיים
 • אישורי אי-כושר
 • מידע באשר להיותה של התאונה תאונת עבודה או לא
 • במידה והתאונה הינה תאונת עבודה – מסמכי המוסד לביטוח לאומי הרלבנטיים לרבות אסמכתאות בדבר התגמולים ששולמו ופרוטוקולים של וועדות רפואיות של המוסד לביטוח לאומי.

בנוסף, יש לגבות כל דרישה לפיצוי במסמכים הרלבנטיים, כגון: קבלות על הוצאות, אסמכתאות להפסדי שכר נטענים וכו'.
רשימת המסמכים הנ"ל אינה רשימה ממצה, ובמידת הצורך אנו נפנה להשלמת המסמכים ו/או לקבלת פרטים נוספים לפי העניין.


הליך הטיפול בתביעה ובדיקת זכאות

לאחר קבלת מכתב הדרישה והמסמכים הראשוניים הנדרשים, ישלח אליך בהקדם האפשרי מכתב תשובה המאשר את קבלתם, ובמידת הצורך דרישה למסמכים נוספים.

תוך 30 ימים מיום קבלת מלוא המסמכים הנדרשים ממך, יבוצעו הפעולות הנדרשות לבירור החבות, ויישלח אליך מכתב בו תפורט עמדתנו:

 • משהושלם הליך בירור התביעה והוכרה זכאותך לפיצוי – תישלח אליך הצעת פיצוי ו/או הודעת תשלום.
 • אם בתום בירור החבות יתברר כי אינך זכאי לתשלום פיצוי, תישלח אליך הודעה בכתב המפרטת את הסיבות לדחיית התביעה.
 • היה ותהליך הטיפול התעכב בשל הצורך בקבלת מידע נוסף, תשלח הודעת המשך בירור המפרטת את סיבת העיכוב.

הודעת המשך בירור תשלח כל 180 יום ממועד ההודעה הקודמת, עד למשלוח הודעת תשלום או הודעת פשרה או הודעת דחייה, למעט במקרים הבאים:
א. הוגשה תביעה לבית המשפט.
ב. לא הומצא המידע או המסמכים שנדרשו, ובלבד שנמסרו שתי הודעות עוקבות הכוללות דרישה כאמור וצויין בהודעה האחרונה כי לא יימסרו הודעות נוספות.

בירור התביעה בעזרת מומחה

לצורך בירור התביעה רשאית הפניקס להיעזר במומחה אשר יפגוש בך, ואשר תפקידו לסייע לפניקס בהליך בירור התביעה, לרבות בירור שאלת החבות, שאלת הכיסוי הביטוחי ושאלת הנזק הנטען. במקרים אלו, באפשרותך להיות מיוצג על ידי עו'ד או להיוועץ במומחה מטעמך.

תאונת דרכים שהינה גם תאונת עבודה

במידה ותאונת הדרכים מהווה "תאונת עבודה" כמשמעות מונח זה בחוק הביטוח הלאומי [נוסח משולב], התשנ"ה-1995, הנך זכאי לכל הזכויות המוקנות בחוק לנפגעי עבודה, לרבות טיפולים רפואיים.
כדי לממש זכויות אלו, עליך לפנות למוסד לביטוח לאומי בתביעה מתאימה.

תקופת התיישנות

תקופת ההתיישנות הינה 7 שנים מיום קרות מקרה הביטוח, ולגבי קטינים – 7 שנים מיום הגעתם לגיל 18 שנים, וזאת בכפוף להוראות הדין.

מודגש בזאת, כי אין די בהגשת תביעה לחברתנו כדי לעצור את מרוץ תקופת ההתיישנות, וכי רק הגשת תביעה לבית המשפט עוצרת את מרוץ תקופת ההתיישנות, והכל בהתאם להוראות הדין.

פרטים נוספים

לקבלת פרטים נוספים, בירורים ומידע נוסף ניתן לפנות למזכירות מחלקת תביעות בטלפון 03-7332202 ונשמח לסייע בידכם ככל האפשר.​

פרטי התקשרות

באפשרותך לקבל הודעות ומסמכים מהחברה בדבר מהלך בירור התביעה ותוצאותיה באחת מהדרכים הבאות: דואר ישראל, דואר אלקטרוני, פקס. נא הודיענו מהו אמצעי ההתקשרות המועדף עליך. לתשומת לבך, לצורך קבלת הודעות ומסמכים באמצעות דואר אלקטרוני יש להעביר לחברתנו מספר טלפון נייד בצירוף לכתובת הדואר האלקטרוני. בהיעדר קבלת עדכון בחברתנו על אמצעי ההתקשרות המועדף, המסמכים וההודעות יישלחו אליך בדרך המקובלת בחברתנו.

צ׳אט חי עם נציג