מערכת מיגון לרכב פרטי ורכב מסחרי עד 4 טון

כיסוי כנגד סיכוני גניבה של הרכב מותנה בקיום והפעלה של אמצעי מיגון הבאים:

(70) שולל תנועה מקורי + התקן נגד שימוש במפתחות גנובים

שולל תנועה מקורי – אמצעי מיגון המותקן על ידי יצרן הרכב בהליך הרכבתו.

התקן נגד שימוש במפתחות גנובים – מערכת אלקטרונית הנדרכת באופן פאסיבי ומונעת את יכולת הפעלת הרכב ע"י ניתוק חשמלי למערכת הפעלה או פעולה חיונית. המערכת מנוטרלת ע"י הקשת קוד סוגי על גבי מקלדת בלוח השעונים.

(71) שולל תנועה מקורי + התקן נגד שימוש במפתחות גנובים + עלוקה

שולל תנועה מקורי – אמצעי מיגון המותקן על ידי יצרן הרכב בהליך הרכבתו.

התקן נגד שימוש במפתחות גנובים – מערכת אלקטרונית הנדרכת באופן פאסיבי ומונעת את יכולת הפעלת הרכב ע"י ניתוק חשמלי למערכת הפעלה או פעולה חיונית. המערכת מנוטרלת ע"י הקשת קוד סוגי על גבי מקלדת בלוח השעונים.

עלוקה – יחידת ניתוקים מרוחקת המבצעת ניתוק חשמלי באחת מהמערכות הפעולה או ההפעלה של מנוע הרכב ומערכותיו המותקנת במקום נסתר והמוגנת באמצעות מעטה מתכת.

(72) שולל תנועה מקורי + התקן נגד שימוש במפתחות גנובים + עלוקה + כספת

שולל תנועה מקורי – אמצעי מיגון המותקן על ידי יצרן הרכב בהליך הרכבתו.

התקן נגד שימוש במפתחות גנובים – מערכת אלקטרונית הנדרכת באופן פאסיבי ומונעת את יכולת הפעלת הרכב ע"י ניתוק חשמלי למערכת הפעלה או פעולה חיונית. המערכת מנוטרלת ע"י הקשת קוד סוגי על גבי מקלדת בלוח השעונים.

עלוקה – יחידת ניתוקים מרוחקת המבצעת ניתוק חשמלי באחת מהמערכות הפעולה או ההפעלה של מנוע הרכב ומערכותיו המותקנת במקום נסתר והמוגנת באמצעות מעטה מתכת.

כספת – קופסת מתכת המותקנת על גבי מחשב הרכב ומונעת את יכולת החלפתו. הכספת עשויה מאלומיניום בעובי 7 מ"מ או ברזל בעובי 4 מ"מ לפחות. הכספת נסגרת באמצעות בורגי פלדה מחוסמים, חלקם בעלי תבריג שמאלי. הכספת תקובע אל מרכב הרכב ותותקן כך שלא תפגע במערכת החשמל או במחברים.

(90) שולל תנועה מקורי + מערכת איתור פעילה

שולל תנועה מקורי – אמצעי מיגון המותקן על ידי יצרן הרכב בהליך הרכבתו.

מערכת איתור פעילה – מערכת התרעת גניבת ואיכון מבית איתוראן או שגריר מערכות או רב בריח. מערכת האיתור תבצע ניתוק חשמלי. באם מערכת האיתור כוללת גם אזעקה, או אז יותקנו בה גם גלאים. מערכת האיתור תהא מחוברת למוקד ספק השירות ודמי המנוי ישולמו כסדרם.

(91) שולל תנועה מקורי + מערכת איתור פעילה + (עלוקה או מערכת איתור פעילה לגיבוי)

שולל תנועה מקורי – אמצעי מיגון המותקן על ידי יצרן הרכב בהליך הרכבתו.

מערכת איתור פעילה – מערכת התרעת גניבת ואיכון מבית איתוראן או שגריר מערכות או רב בריח. מערכת האיתור תבצע ניתוק חשמלי. באם מערכת האיתור כוללת גם אזעקה, או אז יותקנו בה גם גלאים. מערכת האיתור תהא מחוברת למוקד ספק השירות ודמי המנוי ישולמו כסדרם.

עלוקה – יחידת ניתוקים מרוחקת המבצעת ניתוק חשמלי באחת מהמערכות הפעולה או ההפעלה של מנוע הרכב ומערכותיו המותקנת במקום נסתר והמוגנת באמצעות מעטה מתכת.

מערכת איתור פעילה לגיבוי – מערכת איתור פעילה נוספת לגיבוי הפועלת במקביל למערכת הראשית וללא קשר אליה.

(92) שולל תנועה מקורי + מערכת איתור פעילה + עלוקה + מערכת איתור פעילה לגיבוי

שולל תנועה מקורי – אמצעי מיגון המותקן על ידי יצרן הרכב בהליך הרכבתו.

מערכת איתור פעילה – מערכת התרעת גניבת ואיכון מבית איתוראן או שגריר מערכות או רב בריח. מערכת האיתור תבצע ניתוק חשמלי. באם מערכת האיתור כוללת גם אזעקה, או אז יותקנו בה גם גלאים. מערכת האיתור תהא מחוברת למוקד ספק השירות ודמי המנוי ישולמו כסדרם.

עלוקה – יחידת ניתוקים מרוחקת המבצעת ניתוק חשמלי באחת מהמערכות הפעולה או ההפעלה של מנוע הרכב ומערכותיו המותקנת במקום נסתר והמוגנת באמצעות מעטה מתכת.

מערכת איתור פעילה לגיבוי – מערכת איתור פעילה נוספת לגיבוי הפועלת במקביל למערכת הראשית וללא קשר אליה.

 

צ׳אט חי עם נציג