עיקרי התוכנית

הצורך הביטוחי:

בעל מקצוע עצמאי העוסק במקצועות חופשיים חשוף לתביעות מקצועיות רבות ומגוונות.
אצלנו בהפניקס מבינים זאת היטב, ובמיוחד לשם כך אנו מציעים מסלול ביטוח ייחודי לאחריות מקצועית, המותאם ספציפית למקצוע המבוטח ולתנאי עבודתו.

יתרונות המוצר:

המסלול מיועד למגוון רחב של מקצועות והינו חדשני וייחודי בעיקר בשל מחולל ההצעות החכם, אשר כולל בתוכו תהליך חיתומי מהיר, שבסופו מתקבלת הצעת מחיר ותנאי חיתום מלאים המותאמים ספציפית לכל מקצוע ומקצוע.

המסלול כולל את הכיסויים וההרחבים שלהלן:

 • כיסוי לביטוח אחריות מקצועית המבוסס על פקודת הנזיקין, בגבולות אחריות אשר ייקבעו ע"י המבוטח
 • הרחב הוצאות הגנה בהליכים פליליים – גבול אחריות למקרה ולתקופה – 100,000 ₪
 • הרחב לאובדן מסמכים – עד 10% מגבול האחריות הנקוב בפוליסה (ברוב המקצועות)
 • הרחב הוצאת דיבה
 • הרחב בגין אי יושר עובדים (לפוליסות בהן דווח כי קיימים עובדים)

מה חשוב לדעת?

 • אפשרות לחישוב הצעת מחיר במשרדי הסוכן 24/7 באמצעות מחולל תעריפים חכם, פשוט ונוח לשימוש
 • באמצעות מענה על מס' שאלות ממוקדות ורלוונטיות בנוגע למקצוע הנבחר במחולל, תתקבל באופן מיידי הצעת מחיר לביטוח אחריות מקצועית
 • המחולל מאפשר קבלת שלוש חלופות להצעות מחיר בו זמנית על גבי מסך אחד, בהתאם לפרמטרים השונים שהוכתבו בכל הצעת מחיר
 • ניתן להפחית את פרמיית הביטוח באמצעות בחירה בהגדלת השתתפות עצמית
 • ניתן להוסיף בחלק מהמקצועות הרחבה לכיסוי אחריות כלפי צד שלישי
 • ניתן להוסיף בחלק מהמקצועות הרחבה לכיסוי חבות המוצר
 • ניתן להוסיף הרחב תקופת גילוי (6 חודשים)
 • תנאי החיתום עבור כל מקצוע יופיעו באופן אוטומטי בדף הרשימה
 • במסלול זה ניתן לבטח מעל ל-30 עיסוקים שונים. רשימת העיסוקים המלאה מופיעה במחולל ההצעות שבמשרדי הסוכן והחברה, ועשויה להתעדכן מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה

אילו הרחבים נוספים ניתן לרכוש בתוספת פרמיה?

הרחב אובדן מסמכים מעל 10% מגבול האחריות הכלול ברוב המקצועות.
ניתן לבחור אחת מהאפשרויות הבאות:

 • בגבול של 20% מגבול האחריות בפוליסה
 • במלוא גבול האחריות הנקוב בפוליסה
צ׳אט חי עם נציג