עיקרי התוכנית

הצורך הביטוחי:

מתן מענה ביטוחי ייעודי וייחודי לקליניקות, מרפאות רפואיות פרטיות ומרפאות וטרינריות פרטיות, בפוליסת ביטוח מקיפה ביותר, הכוללת מגוון רחב של כיסויים לבחירה והמעניקה לבעל הקליניקה/המרפאה, שקט נפשי ומענה כולל לכל צרכיו הביטוחיים.

יתרונות המוצר:

כשמדובר בקליניקה או במרפאה פרטית, כל תקלה עלולה להיות בעלת נזק כלכלי ואובדן הכנסות, מחוסר יכולת בעל המרפאה/הקליניקה להעניק שירות זמין ללקוחותיו.
פוליסת הביטוח EXTRA לקליניקות ומרפאות פרטיות, הינה פוליסה מקיפה המעניקה כיסוי מיידי רחב במיוחד ומאפשרת המשך עבודה רציפה גם במצבים בלתי רגילים, במסגרתה ניתן לרכוש את הכיסויים הבאים:

 • כיסוי למבנה הקליניקה/המרפאה על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע (באפשרות המבוטח לוותר על רכישת כיסוי רעידת אדמה ו/או פריצה).
  הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:
  • כיסוי על בסיס ערך כינון
  • אובדן דמי שכירות במקרה נזק – לתקופה של עד 12 חודשים ולא יותר מ- 15% מסכום ביטוח המבנה
  • שבר תאונתי של שלטים וזכוכית – עד 5% מסכום ביטוח המבנה
  • הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים
  • הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי – עד 40,000 ₪
  • כיסוי מפני פרעות, מהומות אזרחיות ונזק בזדון
 • ​כיסוי לתכולת הקליניקה/המרפאה על בסיס כל הסיכונים, כולל מפני אש, פריצה, רעידת אדמה ונזקי טבע (באפשרות המבוטח לוותר על רכישת כיסוי רעידת אדמה).
  הביטוח כולל הרחבות ייחודיות כגון:
  • אובדן דמי שכירות במקרה נזק במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה– עד 15% מסכום ביטוח התכולה לתקופה של עד 12 חודשים.
  • שבר שלטים ומשטחי זכוכית במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה – עד 5% מסכום ביטוח התכולה
  • כיסוי לחפצים אישיים של המבוטח ו/או של עובדיו – עד לסך של 2000 ₪ לעובד, ולא יותר מ- 10,000 ₪ בגין סך המקרים בתקופת הביטוח, עקב מקרה ביטוח בעת הימצאם בחצרי המבוטח, לא כולל כספים ודברי ערך.
  • כיסוי בגין נזק למכשירים וציוד בשיפוץ ותיקון – עד 10% מסכום הביטוח של סעיף ציוד ומכשירים, למקרה ולתקופה
  • כיסוי מפני גניבה לתכולת הקליניקה/המרפאה
  • כיסוי מפני נזק לרכוש המבוטח כתוצאה מפרעות, מהומות אזרחיות ונזק בזדון
  • כיסוי מפני נזקי מים לתכולת המשרד
  • שחזור מסמכים – עד לסכום של 5000 ₪ למקרה ולתקופה
  • הוצאות לאחר קרות נזק עבור, פינוי הריסות, שכר אדריכלים ומהנדסים
  • הוצאות הצלה ומנע במקרה של חשיפת הרכוש לסיכון מיידי – עד 40,000 ₪
  • כיסוי לשיפורי דיור, שהושקעו על ידי המבוטח במבנה המוחזק בשכירות, במידה והמבוטח לא רכש כיסוי למבנה
 • "מחשבית" - כיסוי למערכות ממוחשבות וציוד אלקטרוני
 • כיסוי לאובדן הכנסות המרפאה על בסיס יומי, עקב מקרה ביטוח
 • ביטוח חבות מעבידים
 • כיסוי לאחריות המבוטח כלפי צד שלישי
 • כיסוי לרכוש בהעברה
 • ביטוח כספים
 • ביטוח תאונות אישיות לבעלי הקליניקה/המרפאה ועובדיו למקרה מוות מתאונה, נכות מתאונה ופיצוי שבועי כתוצאה מאי זמני כושר עקב תאונה.

מה חשוב לדעת?

 • אפשרות לחישוב הצעת מחיר באמצעות מחולל תעריפים, במשרד הסוכן.
 • הפוליסה מיועדת לקליניקות פרטיות, מרפאות רפואיות פרטיות (לא כולל מרפאת שיניים), ומרפאות וטרינריות פרטיות, בעלות סכום ביטוח מרבי של 5 מיליון דולר, לסיכוני רכוש ואובדן הכנסות.
 • ניתן לבטח במסגרת הפוליסה, מרפאות רפואיות פרטיות אשר אינן שייכות לקופות החולים ואשר אינן עוסקות ברפואת שיניים.
 • הפוליסה מיועדת לבטח קליניקות פרטיות הנכללות ברשימת בעיסוקים הבאה: פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, רפואה אלטרנטיבית, דיאטנית, גמילה מעישון ואכילה, קלינאי תקשורת, טיפול בתנועה ובדרמה, קאוצ'ינג, פיזיותרפיה, ריפוי בעיסוק.
 • דרישת ביצוע סקר ואמצעי מיגון נקבעת באופן דיפרנציאלי, בהתאם למיקום הקליניקה/המרפאה, סוג העיסוק וסכום הביטוח.
 • במרפאות רפואיות פרטיות ובמרפאות וטרינריות פרטיות, לא יידרש ביצוע סקר ואמצעי מיגון במידה וסכום ביטוח תכולת המרפאה הינו עד 100,000 ₪ (כאשר סכום הביטוח המרבי בגין ציוד הדמיה/אולטרסאונד עד 50,000 ₪ ), ובתנאי שסכום בטוח הרכוש ואובדן הכנסה, נמוכים מ- 1,000,000 ₪. בנוסף, במקרה זה יוכל הסוכן לאשר הפוליסה במשרדו.
 • במרפאות רפואיות פרטיות ובמרפאות וטרינריות פרטיות, במידה וסכום ביטוח תכולת המרפאה מעל 100,000 ₪, או כאשר סכום ביטוח ציוד הדמיה/אולטרסאונד גבוה מ- 50,000 ₪, הסוכן יוכל לחשב את הצעת המחיר במשרדו אך אישור הפוליסה בסמכות האשכול בלבד. כמו כן, אמצעי המיגון יקבעו על פי סקר מיגון של חברתנו.
 • הפוליסה מיועדת לכתובת אחת בלבד.
 • לא ניתן לבטח מלאי עסקי מכל סוג שהוא.
 • פרמיית מינימום לפוליסה הינה 990 ₪.

אילו כיסויים נוספים ניתן לרכוש בתוספת פרמיה?

 • כיסוי כנגד נזקי מים למבנה באמצעות ספק מטעם המבטח או בעל מקצוע פרטי מטעם המבוטח, לפי בחירת המבוטח מראש בעת עריכת הביטוח.
 • שחזור מסמכים – הגדלת הסכום מעל ל- 5000 ₪, הכלולים אוטומטית בפרק התכולה.
 • שבר שלטים ומשטחי זכוכית – השלמה לכיסוי הכלול אוטומטית בפרק המבנה.
צ׳אט חי עם נציג