עיקרי התוכנית

"אלומה" לביטוח בית העסק – הגנה מפני כל הסיכונים

שלמותו של מבנה בית העסק ותכולתו הם הבסיס לפעילות השוטפת בעסק שלכם. לכן אנחנו בפניקס מציעים לכם את הפוליסה לביטוח בית העסק המגנה על העסק שלכם מפני נזק או אובדן שנגרמו עקב פריצה, שריפה וסיכונים אחרים.

"אלומה" – ביטוח מבנה מורחב

ביטוח "אלומה" מעניק הגנה מורחבת למבנה העסק שלכם מפני נזקי טבע ונזקי רכוש למיניהם:

 • נזקי רכוש: אש, ברק, התפוצצות.
 • נזקי טבע (לבחירת הלקוח): רעידת אדמה, סערה, סופה, שלג, ברד או שיטפון.
 • נזקי צנרת: התפוצצות צנרת, התבקעות או מיכלי מים שעלו על גדותיהם.
 • נזקים לרכוש עקב התנגשות עם כלי רכב או בעלי חיים.
 • נזקים לרכוש כתוצאה מפגיעה של כלי טיס או חפצים שנפלו ממנו.
 • נזק בזדון.

"אלומה" – רשת ביטחון מושלמת לעסק שלכם

ביטוח "אלומה" מעניק לעסק שלכם כיסוי ביטוחי מורחב:

 • תכולת בית העסק: ציוד, מכונות, כלי עבודה, ריהוט משרדי, מלאי עסקי, סחורה, חומרי גלם וחומרי אריזה.
 • מערכות מחשוב: נזקים פיזיים, כיסוי הוצאות שחזור מידע שאבד והוצאות שכירת מחשב חלופי.
 • אחריות כלפי עובדים: במקרה של נזקי גוף תוך כדי ועקב עבודתם.
 • אחריות כלפי צד שלישי: במקרה של נזקים לגוף ולרכוש של צד שלישי.
 • ביטוח כספי העסק: מזומנים או צ'קים בכספת ובעת העברה.
 • ביטוח תאונות אישיות

עיקרי התכנית

 • ביטוח "כל הסיכונים" לתכולת בית העסק- תוכנית המשמשת לצרכי העסק המבוטח, מפני אובדן או נזק שנגרמו בעקבות אירועים כגון: שריפה, פריצה וסיכונים אחרים. תכולת בית העסק כוללת: ציוד, מכונות, כלי עבודה, ריהוט משרדי, מלאי עסקי, סחורה, חומרי גלם וחומרי אריזה.
 • ביטוח מורחב למבני בית העסק- תוכנית ביטוח למקרי נזק שנגרמו למבנים כתוצאה מן האירועים הבאים: אש, ברק, התפוצצות, התבקעות או עליית מיכלי מים על גדותיהם, דליפת דלק או שמן מכל מערכת חימום מרכזית, נזקים למבנה ולתכולה שנגרמו עקב פגיעת כלי רכב או בעלי חיים, נזק כתוצאה מפגיעת כלי טיס או חפצים שנפלו ממנו.
 • ביטוח נזקי טבע- ביטוח כנגד נזק שיגרם לרכוש המבוטח במקרה של רעידת אדמה, סערה, סופה, שלג, ברד או שיטפון.
 • טיפול בנזקי התבקעות צנרת בבית העסק.
 • כיסויים נוספים:
  א. אובדן רווחים כתוצאה מנזק פיזי לרכוש המבוטח.
  ב. חבות מעבידים.
  ג. ביטוח אחריות כלפי צד שלישי למקרה של נזקי גוף או רכוש שנגרמו לצד שלישי.
  ד. ביטוח רכוש בהעברה.
  ה. ביטוח כספים - כיסוי לכספים, בהם: מזומנים, שטרות, צ'קים וכדומה, במקרים של פריצה ושוד מכספת העסק ובמקרה של אירוע תאונתי בעת העברה.
  ו. ביטוח תאונות אישיות.
  ז. מחשבית - ביטוח מערכות ממוחשבות למקרים של נזק או אובדן לציוד עצמו, כיסוי הוצאות שחזור מידע שאבד והוצאות שכירת מחשב חלופי.
צ׳אט חי עם נציג