פניית סוכן לקבלת מידע
X
איך אפשר לעזור?
הפניקס אישי
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

פניית סוכן לקבלת מידע


סוכן יקר
לצורך קבלת מידע אודות הפוליסה/ות הקיימת/ות למועמד לביטוח, לצורך ביצוע הליך ההתאמה, כפי שנדרש בחוזר צירוף לביטוח (2016-1-7), יש באפשרותך לפנות לכתובת המייל הבאה: SherutLife@fnx.co.il

 

חשוב! 

חובה לצרף לפנייה: טופס ייפוי כוח – נספח ב'​ לחוזר ורצוי לציין בגין אלו פוליסות נדרש המידע. 
לחילופין, ניתן לקבל מידע אודות הפוליסות של המבוטח בפנייה ל"מידע האישי" הנמצא באתר זה, ההתחברות קלה ופשוטה, אין צורך ברישום מוקדם!​

 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג