רופאים מנתחים
 

 SearchDoctor

 

איתור רופאים מנתחים

איתור
רופאים מנתחים

 לוגו של רופא

איתור רופאים מנתחים

*הרשימה המופיעה באתר מעודכנת ליום הפרסום ועשויים לחול בה שינויים מעת לעת. לכן לפני קבלת שירות מרופא, יש לברר האם נכון לאותו יום הרופא עודנו רופא הסכם של החברה. כמו כן יש לברר האם הנכם זכאים לקבלת השירות הנ"ל בהתאם לתנאי הפוליסה. . *אין ברשימת רופאי ההסכם הכלולה באתר זה, כדי להוות התחייבות ו/או מצג ו/או המלצה של החברה בכל הקשור לרופאים אשר פרטיהם כלולים בו ובכלל זה לגבי מומחיותם, זמינותם, עיתוי או אופי השירות הניתן על ידם, או בכל אופן אחר לגבי איכות השירות הניתן על ידם. כמו כן הפניקס אינה אחראית, בשום מקרה, בגין מעשה ו/או מחדל ו/או טיפול שניתן על ידי מי מהרופאים.
תמונת לוגו של רופא

איתור רופאים מנתחים

{{row.eldDocTitle+" "+row.eldDocSurName+" "+row.eldDocFirstName}}

{{clinic.ClinicStreet +" "+ clinic.ClinicBuilding +", "+clinic.ClinicCity}}
{{clinic.ClinicPhone}}
התמחויות
{{spec.Name}}
גלול לתחילת העמוד
טען עוד רופאים

*הרשימה המופיעה באתר מעודכנת ליום הפרסום ועשויים לחול בה שינויים מעת לעת. לכן לפני קבלת שירות מרופא, יש לברר האם נכון לאותו יום הרופא עודנו רופא הסכם של החברה. כמו כן יש לברר האם הנכם זכאים לקבלת השירות הנ"ל בהתאם לתנאי הפוליסה. . *אין ברשימת רופאי ההסכם הכלולה באתר זה, כדי להוות התחייבות ו/או מצג ו/או המלצה של החברה בכל הקשור לרופאים אשר פרטיהם כלולים בו ובכלל זה לגבי מומחיותם, זמינותם, עיתוי או אופי השירות הניתן על ידם, או בכל אופן אחר לגבי איכות השירות הניתן על ידם. כמו כן הפניקס אינה אחראית, בשום מקרה, בגין מעשה ו/או מחדל ו/או טיפול שניתן על ידי מי מהרופאים.
​​
 
machina: WFEP2