הטבות
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

הטבות

 
רשת "מוסכים שבאחריות" לשירות מבוטחי הפניקס
 
מבוטחים אשר יתקנו את רכביהם ברשת "מוסכים שבאחריות", ייהנו מההטבות הייחודיות וממגוון היתרונות הבלעדיים והכדאיים הבאים:
 
 • סכום ההשתתפות העצמית מופחת ב- 1,000 ₪
 • במקרה של נזקים מעל 10,000 ₪, יופחת סכום ההשתתפות העצמית ב- 10% מסכום הנזק, עד לכדי ביטול מוחלט של ההשתתפות העצמית!
 • פטור מתשלום פרמיית השבה לקדמות (כינון הפוליסה)
 • ההשתתפות העצמית בירידת ערך מופחתת לכדי 1% מערך הרכב
 • קבלת רכב חלופי אוטומטי למשך כל תקופת התיקון בשיטת "מפתח מול מפתח"
  (בכפיפות לתנאי "הפניקס" לקבלת רכב חלופי ברשת "מוסכים שבאחריות". 
  מובהר כי נהג צעיר/חדש איננו מורשה לנהוג ברכב החלופי)
 • אחריות לאיכות התיקון למשך שלוש שנים
 • בעת תיקון רכב צד ג' ברשת "מוסכים שבאחריות", תוקטן ההשתתפות העצמית כדלהלן:
  - אם לא נגרם נזק לרכב המבוטח – ההשתתפות העצמית בפרק צד ג'                מופחתת ב- 500 ₪
  - אם נגרם נזק לרכב המבוטח וגם הוא מתוקן ברשת "מוסכים שבאחריות" – ההשתתפות העצמית בנזק העצמי מופחתת ב- 200 ₪
 • "הכל נשאר במשפחה" – הטבות ייחודיות – במקרה של תאונה בין שני רכבים המבוטחים בחברת "הפניקס" בביטוח מקיף
 • קבלת רכב נקי בגמר התיקון

 

הסדר מוסכים לא יחול במקרים הבאים:
 
 • כאשר סטטוס הגבייה אינו תקין
 • כאשר הנזק נמוך מסכום ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה לפני ההנחה
 • כאשר יש ספקות לגבי הכיסוי הביטוחי
 • כאשר הנזק עולה על 50% מערך הרכב
 
 
 
 
 
 
 
 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג