הטבות
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

הטבות

רשת "מוסכים שבאחריות" לשירות מבוטחי הפניקס

מבוטח אשר יתקן את רכבו (פרטי ומסחרי עד 3.5 טון) ברשת "מוסכים שבאחריות", ייהנה מההטבות הייחודיות וממגוון היתרונות הבלעדיים והכדאיים הבאים: 

 • רכב חלופי אוטומטי לכל תקופת התיקון בשיטת "מפתח מול מפתח" (בכפיפות לתנאי "הפניקס" לקבלת רכב חלופי ברשת "מוסכים שבאחריות".
  מובהר כי נהג צעיר/חדש איננו מורשה לנהוג ברכב החלופי)
 • פטור מתשלום פרמיית השבה לקדמות (כינון)
 • אחריות מלאה על איכות התיקון למשך 3 שנים
 • תוספת הפרמיה בחידוש בגין רישום תביעת נזק עצמי אחת בלבד שאירעה במהלך 3 השנים האחרונות, תהיה בשיעור של 10% בלבד
 • השתתפות עצמית מופחתת ברכב ששוויו נמוך מ- 400,000 ₪:
  • בנזק עד 10,000 ₪ - סכום ההשתתפות העצמית יופחת ב- 1,000 ₪ (בתנאי שסכום הנזק גבוה מסכום ההשתתפות העצמית הבסיסית שבפוליסה)
  • בנזק מעל 10,000 ₪ - סכום ההשתתפות העצמית יופחת ב- 10% מסכום הנזק, עד לכדי ביטולה המוחלט של ההשתתפות העצמית
  • ההשתתפות העצמית בירידת ערך תופחת ל- 0.75% מערך הרכב
 • השתתפות עצמית מופחתת ברכב ששוויו מעל 400,000 ₪: 
  • ההשתתפות העצמית תופחת בשיעור של 20% מהנזק (בתנאי שסכום הנזק גבוה מסכום ההשתתפות העצמית הבסיסית שבפוליסה), עד לכדי ביטולה המוחלט של ההשתתפות העצמית
  • ההשתתפות העצמית בירידת ערך תופחת ל- 1.25% מערך הרכב
 • קבלת רכב נקי בגמר התיקון
 • בעת תיקון רכב צד ג' ברשת "מוסכים שבאחריות", תופחת ההשתתפות העצמית כדלהלן:
  • אם לא נגרם נזק לרכב המבוטח – ההשתתפות העצמית בפרק צד ג' תופחת ב- 500 ₪ 
  • אם נגרם נזק לרכב המבוטח וגם הוא מתוקן ברשת "מוסכים שבאחריות" – ההשתתפות העצמית בנזק העצמי תופחת ב- 200 ₪ 
 • "הכל נשאר במשפחה" – הטבות ייחודיות במקרה של תאונה בין שני רכבים המבוטחים בחברת "הפניקס" בביטוח מקיף

הסדר מוסכים לא יחול במקרים הבאים:
 • כאשר סטטוס הגבייה אינו תקין
 • כאשר הנזק נמוך מסכום ההשתתפות העצמית הבסיסית שבפוליסה
 • כאשר יש ספקות לגבי הכיסוי הביטוחי
 • כאשר הנזק עולה על 50% מערך הרכב

בחירת השמאי
הערכת הנזק תעשה על ידי שמאי שייבחר על ידי המבוטח, מתוך רשימת שמאי החוץ של החברה. 


 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג