הטבות

הטבות

 
רשת "מוסכים שבאחריות" לשירות מבוטחי הפניקס
 
מבוטחים אשר יתקנו את רכביהם ברשת "מוסכים שבאחריות", ייהנו מההטבות הייחודיות וממגוון היתרונות הבלעדיים והכדאיים הבאים:
 
 • סכום ההשתתפות העצמית מופחת ב- 1,000 ₪
 • במקרה של נזקים מעל 10,000 ₪, יופחת סכום ההשתתפות העצמית ב- 10% מסכום הנזק, עד לכדי ביטול מוחלט של ההשתתפות העצמית!
 • פטור מתשלום פרמיית השבה לקדמות (כינון הפוליסה)
 • ההשתתפות העצמית בירידת ערך מופחתת לכדי 1% מערך הרכב
 • קבלת רכב חלופי אוטומטי למשך כל תקופת התיקון בשיטת "מפתח מול מפתח"
  (בכפיפות לתנאי "הפניקס" לקבלת רכב חלופי ברשת "מוסכים שבאחריות". 
  מובהר כי נהג צעיר/חדש איננו מורשה לנהוג ברכב החלופי)
 • אחריות לאיכות התיקון למשך שלוש שנים
 • בעת תיקון רכב צד ג' ברשת "מוסכים שבאחריות", תוקטן ההשתתפות העצמית כדלהלן:
  - אם לא נגרם נזק לרכב המבוטח – ההשתתפות העצמית בפרק צד ג'                מופחתת ב- 500 ₪
  - אם נגרם נזק לרכב המבוטח וגם הוא מתוקן ברשת "מוסכים שבאחריות" – ההשתתפות העצמית בנזק העצמי מופחתת ב- 200 ₪
 • "הכל נשאר במשפחה" – הטבות ייחודיות – במקרה של תאונה בין שני רכבים המבוטחים בחברת "הפניקס" בביטוח מקיף
 • קבלת רכב נקי בגמר התיקון

 

הסדר מוסכים לא יחול במקרים הבאים:
 
 • כאשר סטטוס הגבייה אינו תקין
 • כאשר הנזק נמוך מסכום ההשתתפות העצמית הנקובה בפוליסה לפני ההנחה
 • כאשר יש ספקות לגבי הכיסוי הביטוחי
 • כאשר הנזק עולה על 50% מערך הרכב
 
 
 
 
 
 
 
 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג