תקנות התשלומים - כל מה שרצית לדעת
X
איך אפשר לעזור?
הפניקס אישי
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

תקנות התשלומים - כל מה שרצית לדעת


רקע כללי
החל מפברואר 2016 נכנסו לתוקף "תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תשלומים לקופת גמל), תשע"ד-2014, אשר פורסמו ברשומות ב- 14 באוגוסט 2014.
התקנות מסדירות, בין היתר, את אופן העברת דיווח על הפקדת תשלומים לקופת גמל ממעסיק לגוף מוסדי, וקובעות חובת מתן היזון חוזר לעניין אופן קליטת הכספים בגוף המוסדי.
נקבעו 4 פעימות לתאריך תחולת המעסיקים החייבים בדווח על פי התקנות החדשות: 
• החל מפברואר 2016 – מעסיקים ולהם מעל 100 עובדים 
• החל מפברואר 2017 – מעסיקים ולהם מעל 50 עובדים 
• החל מפברואר 2018 – מעסיקים ולהם 20 עובדים ומעלה 
• החל מפברואר 2019 – כל המעסיקים במשק 

יתרונות
להעברת הדיווחים באופן מקוון יתרונות רבים לרבות, קליטה מסודרת של נתונים, שיוך מהיר של כספים, קבלת משוב על תקינותו הטכנית של הדיווח (היזון חוזר) וכו'

שיטת הדיווח לגופים המוסדיים 
במועד הפקדת תשלומי העובדים לקופות הגמל, יהיה עליך להעביר לגופים המוסדיים דיווח מפורט. בתקנות נקבע כי הדיווח יועבר באמצעים דיגיטליים בלבד ובקובץ דיווח במבנה אחיד אשר פורסם על ידי משרד האוצר. כיום, החובה חלה על מעסיקים מעל 50 עובדים, והחל מ-01/02/2018 תחול על מעסיקים ולהם 20 עובדים ומעלה.​

באפשרותך לדווח במספר ערוצים:
1. פורטל המעסיקים של הפניקס
2. המסלקה הפנסיונית
3. לשכת שירות / תוכנת שכר שברשותך
4. באמצעות מתפעל / סוכן שהוא גם מתפעלהמדריך המלא לדיווח בממשק אחידשלב א' – טיוב נתונים
דאג לטייב את נתוני עובדיך במערכת השכר שברשותך
קרא עוד >

שלב ב' – דיווח הנתונים
הכן קובץ עם הנתונים הדרושים וטען בערוץ בו בחרת לשדר
קרא עוד >

שלב ג'- ביצוע התשלום
במהלך או לאחר ביצוע הדיווח, חשוב שתבצע את התשלום בפועל, בהתאם לנתונים שדיווחת בקובץ
קרא עוד >

שלב ד'- היזון טכני
ההיזון יתקבל אצלך תוך 3 שעות ממועד העברת הדיווח אלינו, ההיזון יציין האם הדיווח תקין / לא תקין
קרא עוד >

שלב ה'- היזון חוזר מסכם
לאחר שקיבלת היזון טכני תקין בלבד- הדיווח נכנס לטיפול בחברתנו ועובר מספר תהליכים לניתוח הנתונים בדיווח
קרא עוד >

שלב ו'- היזון שבועי/חודשי
כל מעסיק יקבל בחוזר קובץ היזון חודשי, שדומה להיזון המסכם של כל קובץ, ויפרט לך ברמה חודשית את הנתונים הבאים בגין כל הדיווחים ששלחת
קרא עוד >


שלב ז'- דיווח שלילי
מבנה קובץ דיווח שלילי דומה למבנה דיווח שוטף, ומאפשר לך לפרט את הדיווחים הקודמים שנדרש להשיב לך
קרא עוד >

 
פרטי קופות וחשבונות בנק

ממשק מעסיקים - פרטי העברת הפקדות לפי חברה מנהלת - תאריך עדכניות: 01/11/2017

סוג מוצר​מספר ח.פ של החברה המנהלת​​שם החברה המנהלתמספר חשבון בנק לביצוע הפקדות​​מספר תיק ניכויים​מספר אישור קופת גמל באוצר​שם הקופה​מספרי זהב להפקדות
​ביטוח​520023185​הפניקס חברה לביטוח בע"מ​10-800-21181520​930638713​IL-87-0108-0000-0002-1181-520
​פנסיה​ ​​ ​​ ​​ ​511751513​הפניקס פנסיה וגמל בע"מ​ ​​ ​​12-600-678680 ​​ ​​935217323​209​הפניקס פנסיה מקיפה​ ​​ ​​ ​​ ​IL-50-0126-0000-0000-0678-680
​פנסיה​935973446​671​הפניקס פנסיה משלימה
​גמל עד 31.12.17​935876177​ ​​957​הפניקס תגמולים ופיצויים
​השתלמות עד 31.12.17​964​הפניקס השתלמות
​פנסיה ותיקה​935730499​347​עמית פנסיה ותיקה
​גמל החל מ-1.1.18​ ​​513026484​ ​אקסלנס גמל בע"מ​20-409-136053​ ​939601563​102​אקסלנס גמל​IL-42-020409-0000000-136-053
​השתלמות החל מ-1.1.18​20-409-241000​399​אקסלנס השתלמות​IL-37-020409-0000000-241000​
 

לצפייה בקובץ רשימת הקופות וחשבונות הבנק​ לחץ כאן.​

שים ♥ בביטוח מנהלים לא נדרש להזין קוד אישור באוצר. 
במקרה זה יש לדווח את מספר ח.פ חברה מנהלת ולאחריו אפסים. ​


מיזוג תפעולי- הפניקס גמל ואקסלנס גמל​קבוצת הפניקס מרחיבה ומעצימה בימים אלה את פעילות הגמל וההשתלמות בקבוצה בהתבסס על העוצמות והחוזקות של הקבוצה.
על מנת להרחיב ולחזק את מגוון המוצרים, תרוכז הפעילות תחת המותג "אקסלנס גמל" - חברת בת בבעלות מלאה של הפניקס חברה לביטוח.
"אקסלנס גמל" הינה מהחברות הגמל המובילות והמצליחות בישראל. 
איחוד הפעילויות יאפשר לנו לחזק את השירות עבורך הלקוח. 
ניהול ההשקעות של "אקסלנס גמל" יהיה תחת ניהולה של חטיבת ההשקעות של הפניקס - מהמובילות בתשואות בשנה האחרונה ובשנים האחרונות. 
חשוב לנו לציין כי עצם המיזוג בין החברות האמורות, לא יפגע או ישפיע על זכויות העמיתים בקופות הגמל וקרנות ההשתלמות או על צבירת הכספים והוותק שלהם.

שם הקופות המועברות​מספר מס הכנסה​
הפניקס תגמולים ופיצויים​957
הפניקס השתלמות​​964
הפניקס מרכזית לפיצויים​​954​
 
הפניקס נערכת בתקופה הקרובה להשלים בתחילת 2018 את המיזוג התפעולי של קופות הגמל וקרנות ההשתלמות של חברת הפניקס גמל עם חברת אקסלנס גמל
כחלק מההערכות אנו מבקשים לחדד את תהליך העברת הכספים ודיווח של קבצים במבנה אחיד.

השינויים מתייחסים למוצרי גמל/השתלמות בלבד.
במידה ומעסיק מדווח באותו קובץ עבור כמה מוצרים הינו נדרש להפריד ולדווח את מוצרי הגמל/השתלמות לכספת ייעודית של אקסלנס. מדווחים בפורטל המעסיקים ידווחו בפורטל המעסיקים של אקסלנס גמל.

להלן השדות בהם נדרש לבצע שינוי ב-XML של הדיווח השוטף החל מ- 01/01/2018:
  • ​שדה "מספר זיהוי גורם נמען" = ח.פ אקסלנס 513026484 
  • השתלמות:
   שדה "קוד זיהוי קופה/ח.פ" -  513026484-00000000000399-0000000 
   שדה "מספר בנק קולט תשלום" – 20
   שדה "מספר סניף קולט תשלום" –409
   שדה "מספר חשבון בנק קולט תשלום" – 241000
  • גמל:
   שדה "קוד זיהוי קופה/ח.פ" -  513026484-00000000000102-0000000 
   שדה "מספר בנק קולט תשלום" – 20
   שדה "מספר סניף קולט תשלום" – 409
   שדה "מספר חשבון בנק קולט תשלום" – 136053 

שים לב!
קבצים שידווחו עם מוצרי גמל/השתלמות להפניקס בממשק האחיד החל מ-01/01/2018-נאלץ לדחות עם סיבת שגיאה כי אינם שייכים לחברה המנהלת.
כספים שיופקדו עבור מוצרי גמל/השתלמות לחשבונות של הפניקס יוחזרו למעסיק בעת איתורם.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​
 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג