שאלות ותשובות

דיווח שוטף

 1. שאלה: על מי חלה התקנה המחייבת תשלום במבנה האחיד?
  תשובה: בהתאם לכמות העובדים.
  מעל 100 עובדים, החל מ- 02/2016
  מעל 50 עובדים, החל מ- 02/2017
  20 עובדים ומעלה - 02/2018
  פחות מ-20 עובדים – החל מ- 02/2019

 2. שאלה: במידה ואעביר דיווח במבנה רגיל של רשימה- האם הרשימה תיקלט?
  תשובה: אנו נקלוט כל דיווח שתעביר ובכל מבנה. יחד עם זאת, נידרש להעביר את פרטי האירוע למשרד האוצר, כי מדובר בהפרה של התקנות

 3. שאלה: האם אני יכול לשלם בהוראת קבע?
  תשובה: לא ניתן לשלם באמצעות הוראת קבע – תוכל להעביר תשלום באחת מהדרכים הבאות:
  • העברה בנקאית
  • המחאה
  • מס"ב
  • תשלום באמצעות המסלקה


היזון חוזר טכני

 1. שאלה: איך תדע שהקובץ התקבל?
  תשובה: תוך 3 שעות ישלח לגורם ששלח את הקובץ היזון חוזר טכני המודיע כי הקובץ התקבל בחברתנו, כמו כן תקבל פידבק האם הקובץ שהתקבל תקין (מבחינת המבנה שלו בלבד) או לא תקין והנך נדרש לשלוח קובץ חדש מתוקן.

 2. שאלה: איך תדע שהקובץ נפרע?
  תשובה: היזון חוזר מסכם ישלח לגורם ששלח את הקובץ עד 5 ימי עסקים – בהיזון חוזר זה תקבל דווח לעניין ההתאמה הכספית ושיוך הכספים לחשבונות העובדים.

  שים לב כי במידה ולא נמצא מקור כספי ישלח היזון חוזר מסכם בתום 5 ימי עסקים המודיע לך שהקובץ לא נפרע והכספים לא שויכו.

 3. שאלה: עובד חדש שטרם הופקה עבורו פוליסה אך הועבר בגינו דיווח והתקבול הועבר לפיקדון (כסף במעבר). יומיים לאחר מכן הופקה הפוליסה ונפרע התקבול, איך תדע על זה?
  תשובה: היזון חוזר שבוע/חודשי נותן מענה לפרעון פיקדונות (כספים במעבר) שנפרעו בתקופה שבין שליחת היזון חוזר מסכם לבין שליחת ההיזון החוזר השבועי/חודשי

 4. שאלה: מה כולל ההיזון חוזר שבועי/חודשי?
  תשובה: היזון חוזר שבועי/חודשי כולל את הפיקדונות הפתוחים של המעסיק וכספים שנפרעו מפוליסות בתקופה שבין שליחת היזון חוזר מסכם לבין שליחת ההיזון החוזר השבועי/חודשי

 5. שאלה: האם אקבל היזון שבועי והיזון חוזר חודשי?
  תשובה: תקבל אחד מהשניים, או היזון חוזר שבועי או היזון חוזר חודשי. כאשר ההיזון החוזר החודשי הינו ברירת המחדל ובמידה ותרצה לקבל היזון חוזר שבועי, תידרש להעביר בקשה מסודרת


דיווח שלילי

 1. שאלה: הועבר תשלום עודף בטעות מה נדרש לעשות?
  תשובה: במידה והתקבל תשלום עודף, בסיום פרעון הכספים ועד 5 ימי עסקים ישלח היזון חוזר מסכם המודיע כי התקבל תשלום עודף, כעת באפשרותך לבצע משיכה של הכספים העודפים באמצעות ממשק שלילי.


ביצוע תשלום לקופות

 1. שאלה: מאחר ועפ"י התקנות נדרש להפריד בין חברות מנהלות, איך אוכל לסייע למעסיק בדבר תיק הביטוח של עובדיו?
  תשובה: תוכל להעביר בקשה מסודרת והפניקס תשלח אליך את תיק הביטוח של המעסיק המכיל הנתונים הדרושים.

 2. מתי עליי להעביר את הכספים?
  - יש לבצע את העברת התשלומים עד ה-15 בחודש או עד 7 ימי עסקים מתשלום המשכורת המוקדם מבניהם.
  - תשלומים שיגיעו באיחור, יחוייבו בריבית פיגורים או תשואה לפי הגבוה מביניהם


הערכות

 1. שאלה: כיצד הפניקס נערכה ונערכת לשינוי?
  תשובה:
  ◾התאמת מערכות התפעוליות בהפניקס לקליטה, תמיכה ופירעון הקבצים במבנה החדש
  ◾התאמת פורטל מעסיקים לקליטת קובץ במבנה החדש, הפקת קובץ במבנה החדש ושליחת היזונים חוזרים
  ◾שליחת מכתב הסבר היערכות למעסיקים בדבר התקנות
  ◾כנסים והדרכות למעסיקים
  ◾עזרה למעסיקים בקבלת נתונים אודות התיקים הביטוחים שלהם
צ׳אט חי עם נציג