הממונה על פניות הציבור – עו"ד אפרת שגיא- מלכי

הממונה על פניות הציבור – עו"ד אפרת שגיא- מלכי

חברת הפניקס פועלת באופן מתמיד לשיפור השירות ומתן מענה מיטבי למבוטחיה, יחד עם זאת, במידה ואינך שבע/ת רצון מהטיפול בפנייתך, ניתן לפנות לממונה על פניות הציבור: עו"ד אפרת שגיא-מלכי

יתקבלו לטיפול רק תלונות בכתב ובמידת הצורך בצירוף מסמכים

תשומת הלב:
לטיפול בבקשות לביטול פוליסהלחצו כאן או שלחו לפקס 03-7336948

הסרות שעבודים יש לשלוח לפקס 03-7336948 
פניות בנושא עיקולים יש להפנות לפקס: 03-7238855

בירורים בנושא תביעות בריאות יש לפנות למוקד קשרי לקוחות
בטלפון 3455* | 03-7332222 או בצ'אט עם נציג

השלמת / הגשת מסמכים וערעורים בנושא תביעות בריאות יש להעביר לתיבת מייל 
שכתובתה:
 Tb@fnx.co.il או לפקס 03-7336946

השלמת / הגשת מסמכים וערעורים בנושא תביעות חיים יש להעביר לתיבת מייל שכתובתה: tviothaim@fnx.co.il או לפקס 03-7337975
 
להגשת תלונה לממונה על פניות הציבור
באמצעות המייל בכתובת: pniot@fnx.co.il
או באמצעות הפקס למספר: 03-7336950
או על ידי מילוי כל השדות בטופס המכוון מטה

לתשומת לבך, יש לצרף לפניה את הפרטים הבאים:
- מספר פוליס​ה או מספר תעודת זהות
- סוג הביטוח (בריאות, חיים, דירה, רכב וכו')
- כתובת למשלוח מענה
- מספר טלפון

יש למלא מס' טלפון באמצעותו נוכל לאתר אתכם. מומלץ למלא גם מס' טל' נוסף, וכתובת דואר אלקטרוני, לצורך מתן מענה מהיר לפנייתכם.

מלאו את מספר תעודת הזהות שלכם בשדה זה

שלח

 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג