ביטוח מנהלים

ביטוח מנהלים הוא השם המקובל לביטוח הפנסיוני של עובדים שכירים בפוליסות לביטוח חיים.

זוהי תוכנית המשלבת:

  • חסכון לגיל פרישה
  • כיסוי ביטוחי למקרה פטירה מוקדמת
  • אובדן כושר עבודה

בעולם בו אנו חיים לכל אחד ואחת יש צרכים שונים. מהרגע בו אנו מגיחים לאוויר העולם ובכל שלב לכל אורך הדרך אנו רואים, חווים, וחיים את החיים באופן שהכי מתאים לנו.
גם כשמדובר בגיל פרישה, כולנו רואים את החיים בצורה קצת אחרת. בעוד שאחד רוצה לטוס מסביב העולם, לראות ולחוות נופים עוצרי נשימה, האחר מעדיף לשבת בחיק משפחתו ולשחק עם הנכדים. אז בין אם אתם כאלה או אחרים, אתם זקוקים לביטוח מנהלים.

עד היום בוצעו ביטוחים מסוג זה באופן קבוצתי. החל מהיום, עם המסלול החדש של הפניקס, תוכלו ליהנות מביטוח המותאם בדיוק לצרכים ולחלומות שלכם.

ביטוח מנהלים בו אתם יכולים להתאים את סוג הביטוח ורמת הסיכון וההשקעה על פי גילכם וצרכיכם, והכל לצד ליווי מקצועי ומיומן של צוות המומחים שלנו.​

ביטוח מנהלים מיועד למנהלים ולעובדים שכירים כאחד. הוא כולל הפקדות לפיצויים ותגמולים. עלויות הביטוח (הפרמיות) משולמות בחלקן על ידי המבוטח (העובד) ובחלקן על ידי המעסיק. התשלום לפיצויים משמש כקופה לתשלום פיצויי פיטורים לעובד בעת עזיבה או פרישה. ביטוח מנהלים מוכר כקופת גמל לפי תקנות מס הכנסה ומאפשר למעסיק ולעובד לקבל הקלות במס הכנסה. צבירת החיסכון כפופה אף היא לתקנות.

קיימים סוגים שונים של ביטוח מנהלים המשלבים גם מרכיבי חיסכון ומטרתם, בנוסף להענקת פיצוי כספי, היא שימור רמת החיים גם לאחר פרישה מהעבודה.

למידע אודות "מסלול מנהלים plus" לחץ כאן

*הערה:
מובהר בזאת כי טבלה זו -"טבלת מקדמים - 2013" המצורפת מעלה, מפרטת מקדמי קצבה שאינם מבטיחים תוחלת חיים ולכן תהיה החברה רשאית לשנות את מקדמי הקצבה מעת לעת ובתנאי ששינתה אותו לכלל המבוטחים אשר הינם באותה קבוצת גיל ו/או מין ו/או וותק, כל זאת, בכפוף לאישור הממונה על שוק ההון והביטוח. יחד עם זאת , במידה וניתן למבוטח אישור החברה, יהיו המקדמים מבטיחי תוחלת חיים.

החלה החברה לשלם למבוטח קצבה בשנת 2013 , יהיה זכאי המבוטח לקצבה חודשית אשר תחושב על ידי חלוקת ערך הפדיון של תכנית קופה משלמת לקצבה שיעמוד לזכותו במועד לתשלום קצבה חודשית (בש"ח), במקדם המרה, אשר ייקבע בהתאם למינו של המבוטח ולגילו במועד התחלת תשלום הקצבה כמפורט בטבלה המפורטת להלן לתכנית קופה משלמת לקצבה.

יתחיל המבוטח לקבל קצבה חודשית בשנה שלאחר שנת 2013, יגדל מקדם ההמרה בשנה זו לעומת מקדם ההמרה הנקוב בטבלה לשנת 2013 כמפורט להלן:
Mx,2013 - מקדם המרה בשנת 2013 למבוטח בגיל X
Dx - שיעור ההגדלה במקדם ההמרה למבוטח בגיל X
Y - שנת פרישה ( Y>2013)
((Mx,y = Mx,2013*(1+Dx*(Y-2013

שיעור ההגדלה השנתי, ייקבע בהתאם לתקופת ההבטחה שבחר המבוטח, למינו ולגילו בעת התחלת ביצוע תשלומי הקצבה.

צ׳אט חי עם נציג