עיקרי התוכנית

פוליסת החיסכון "אקסלנס אינווסט" הינה פרי שיתוף פעולה בין "אקסלנס גמל והשתלמות בע"מ" האחראית לניהול ההשקעות ובין "הפניקס חברה לביטוח", המספקת את העוצמה והביטחון הכלכלי ואחראית לשירות ולתפעול המוצר.

אקסלנס אינווסט מיועדת לחוסכים לכל טווח זמן ומטרה. התוכנית כוללת הפקדות חודשיות (מינימום 500 ₪) והפקדות חד פעמיות (מינימום 10,000 ₪).

יתרונות המוצר

 • הפקדת הכספים - ניתן להפקיד פרמיה למטרת חיסכון כסכום חד פעמי ו/או הפקדות חודשיות.
 • נזילות - הכספים המנוהלים באקסלנס אינווסט נזילים וניתנים למשיכה בכל יום מסחר ללא התחייבות לתקופת השקעה מינימאלית וללא קנסות פדיון.
 • עלויות - העלות היחידה הינה דמי ניהול בלבד (ללא דמי משמרת, עמלות קנייה/מכירה וכו').
 • הכנסה חודשית/פדיון לשיעורין - לאחר הפקדת כספים כסכום חד פעמי, ניתן להגדיר סכום שישולם כהכנסה חודשית מתוך סך ההשקעה. יתרת ההשקעה תמשיך להתנהל במסלול ההשקעה הנבחר, אותו ניתן לשנות עפ"י צרכי הלקוח.
 • מסלולי השקעה - מגוון מסלולי ההשקעה כולל מסלולים ללא מניות, מסלולים בעלי רמות חשיפה שונות למניות ומסלול מנייתי בעל חשיפה מלאה למניות. ניתן לשלב בין מספר מסלולי השקעה באותה הפוליסה.
 • שינוי מסלול השקעה - ניתן לעבור בין מסלולי ההשקעה באופן חופשי ללא הגבלה וללא עלויות נוספות.
 • מיסוי על הרווחים - תשלום המס בגין הרווח הריאלי מתבצע רק בעת פדיון.
 • פטור ממס על הרווחים - למשקיעים בגיל פרישה בכפוף להוראות החוק.

לקבלת פרטים נוספים בנושא תיקים פיננסיים, אקסלנס אינווסט, של הפניקס, פנו למוקד קשרי לקוחות באמצעות טופס "צור קשר" או בטל' 3455* או 03-7332222.
כמו כן, ניתן לפנות באמצעות דואר אלקטרוני excellence@fnx.co.il

 1. פוליסת חיסכון אקסלנס אינווסט הינה פוליסה המכילה 100% חיסכון ואינה מכילה רכיב ביטוחי כלשהו.
  האמור לעיל מתייחס לפוליסת פרט בלבד. האמור לעיל אינו מהווה ייעוץ, המלצה או חוות דעת באשר לכדאיות השקעה או חיסכון במוצרים השונים והוא אינו מהווה תחליף לייעוץ אישי הניתן בכפוף לחוק. כל האמור לעיל הינו תמצית בלבד וזכויות המבוטח יהיו בהתאם לתנאי הפוליסה וסייגיה.
  מכירת המוצרים כפופה להוראות כל דין ובהתחשב בנתונים האישיים של כל אדם.
 2. בכפוף להסדר התחיקתי. הרווחים מוגדרים כריבית לצרכי מס האמור מהווה תמצית בלבד של הוראות החוק ואינו מהווה את כל הוראות החוק.
 3. גיל פרישה – כמשמעותו בחוק גיל פרישה, התשס"ד- 2004. בכפוף להוראות החוק ההטבות ניתנות גם ליחיד שהוא או בן זוגו הגיעו לגיל פרישה ומלאו להם 55 שנים ב – 1 בינואר 2003, בכפוף לתקרות הקבועות בחוק.

קוד אוצר: 10220000001897,10220000001898

שאלות ותשובות

באקסלנס אינווסט העלות היחידה הינה דמי הניהול הנגבים מהצבירה בלבד ומחושבת עפ"י מספר הימים שהכסף היה מושקע בפועל.

ניתן להפקיד בכל עת ובכל שלב כל סכום נוסף שתחליט, לאותו מסלול בו אתה נמצא או לכל מסלול אחר עפ"י העדפותיך.

לרשותך עומדות שתי אפשרויות:
1. ניתן לבצע פדיון מלא או חלקי בכל יום מסחר.
2. ניתן למשוך סכום חודשי קבוע בהתאם לצרכיך.

פוליסת אינווסט הינה פוליסת חיסכון טהורה, ללא כל רכיב ביטוחי.

אתה מוזמן להתחיל ליהנות מהיתרונות של אקסלנס אינווסט החל מחיסכון חודשי של 500 ש"ח לחודש, ו/או הפקדה חד פעמית של 10,000 ש"ח ללא התחייבות לתקופת השקעה מינימאלית וללא קנסות פדיון.

לא, אין כל מגבלה. באקסלנס אינווסט החיסכון נזיל וניתן למשיכה ללא קנסות פדיון.

בדף המידע האישי והמאובטח שלך באתר הפניקס זה המאפשר לך לקבל מידע ברמה יומית, לעקוב ולבצע פעולות שונות באופן ידידותי ונח.
צ׳אט חי עם נציג