הפניקס פנסיה וגמל בע''מ
X
איך אפשר לעזור?
הפניקס אישי
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

הפניקס פנסיה וגמל בע''מ

חברת הפניקס פנסיה וגמל בע"מ (ולהלן: הפניקס פנסיה וגמל) נמצאת בבעלות מלאה של הפניקס חברה לביטוח בע"מ, שהינה אחת מחברות הביטוח הגדולות והחזקות בענף הביטוח ונסחרת במדד ת"א 100. בעלות זו מקנה לקרנות הפנסיה וקופות הגמל את העצמה, היציבות ואמינות הנדרשים, למען השקט והביטחון של עמיתי הקרן.

הפניקס פנסיה וגמל מנהלת מספר קרנות פנסיה וכן את קופות הגמל שנוהלו בנאמנות ע"י הפניקס גמל בע"מ ועברו לניהול של הפניקס פנסיה וגמל החל מתאריך 01.01.2010.

קרנות הפנסיה המנוהלות בקבוצת הפניקס:

הפניקס פנסיה מקיפה
קרן הפנסיה המקיפה "הפניקס פנסיה מקיפה" הפועלת משנת 1995 ומצטיינת בהרכב לקוחותיה, מערכת המיכון המתקדמת ובאיכות שירות הלקוחות.


הפניקס פנסיה משלימה (לשעבר: "הפניקס פנסיה כללית")
קרן הפנסיה המשלימה "הפניקס פנסיה כללית" אשר נועדה להפקדות חד פעמיות ולהפקדות מעבר לתקרת פעמיים השכר ממוצע במשק לזקנה בלבד (ללא נכות ושארים).
קרן פנסיה ותיקה מאוזנת אשר נסגרה למצטרפים חדשים החל משנת 1995.
העמיתים מבוטחים בקרן הפנסיה לזקנה בלבד ושאירי זקנה.


 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג