הפניקס פנסיה בע''מ
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

הפניקס פנסיה בע''מ

הפניקס פנסיה וגמל בע"מ, מתכבדת בזאת להודיע על שינוי שמה להפניקס פנסיה בע"מ (להלן: "החברה") החל מיום 1.1.2018 וזאת, בהתאם לאישור רשם החברות ורשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון.
 
זכויות העמיתים בקרנות הפנסיה לא ייפגעו כתוצאה משינוי שם החברה. כמו כן, דרכי ההתקשרות עם החברה יישארו כפי שהינם כיום.​

חברת הפניקס פנסיה בע"מ (ולהלן: הפניקס פנסיה) נמצאת בבעלות מלאה של הפניקס חברה לביטוח בע"מ, שהינה אחת מחברות הביטוח הגדולות והחזקות בענף הביטוח ונסחרת במדד ת"א 100. בעלות זו מקנה לקרנות הפנסיה את העצמה, היציבות ואמינות הנדרשים, למען השקט והביטחון של עמיתי הקרן.

הפניקס פנסיה בע"מ מנהלת מספר קרנות פנסיה.

קרנות הפנסיה המנוהלות בקבוצת הפניקס:

הפניקס פנסיה מקיפה
קרן הפנסיה המקיפה "הפניקס פנסיה מקיפה" הפועלת משנת 1995 ומצטיינת בהרכב לקוחותיה, מערכת המיכון המתקדמת ובאיכות שירות הלקוחות.


הפניקס פנסיה משלימה (לשעבר: "הפניקס פנסיה כללית")
קרן הפנסיה המשלימה "הפניקס פנסיה כללית" אשר נועדה להפקדות חד פעמיות ולהפקדות מעבר לתקרת פעמיים השכר ממוצע במשק לזקנה בלבד (ללא נכות ושארים).
קרן פנסיה ותיקה מאוזנת אשר נסגרה למצטרפים חדשים החל משנת 1995.
העמיתים מבוטחים בקרן הפנסיה לזקנה בלבד ושאירי זקנה.


 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג