הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ

הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ

תחומי פעילות

חברת הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ, מנהלת את קרן פנסיה יסוד עמית שהינה קרן פנסיה ותיקה מאוזנת הפועלת על פי תקנון שאושר על ידי הממונה על שוק ההון.

בקרן פנסיה יסוד קיים מסלול לעמיתים רגילים ומסלול לעמיתי שהצטרפו בתקופה מ-1.1.95 ועד 31.3.95 (להלן: עמיתי תקופת הבינים) הזכאים לזכויות פנסיה שונות בשל היותם זכאים לאג"ח מיועדות בשיעור 4.8%.

הרינו להודיעכם כי על פי אישור רשם החברות ואגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון במשרד האוצר, שם החברה "הפניקס פנסיה חברה לניהול קרנות פנסיה מאוזנות בע"מ" שונה, כך ששם החברה החדש הינו: "הפניקס קרנות פנסיה מאוזנות וותיקות בע"מ", וזאת מיום 28.11.2011.

 
machina: WFEP1
צ'אט עם נציג