עמית קרן פנסיה עד 31.12.10 + עמית פיצויים ותגמולים עד 31.12.08

חדש! מחשבון ביטוח הרכב של הפניקס

X
איך אפשר לעזור?
הפניקס אישי
X
Xהפניקס אישי

תמונת מצב עדכנית, הדפסת אישורים, עדכון פרטים אישיים ועוד

כניסה להפניקס אישי

עמית קרן פנסיה עד 31.12.10 + עמית פיצויים ותגמולים עד 31.12.08

הקופה מנהלת קרן פנסיית יסוד וותיקה ומאוזנת בהתאם להסדר התחיקתי. קרן הפנסיה נסגרה לקבלת עמיתים חדשים החל מתאריך 1.1.95.

בהתאם להחלטת בג"צ עמיתים שהצטרפו בתקופה שבין ינואר למרץ 1995, רשאים להצטרף לקרן הפנסיה הוותיקה יסוד בתנאים שונים – נחותים בשל היותם זכאים לאג"ח מיועדות בריבית של 4.8% בלבד.
 
הממונה על שוק ההון, הביטוח והחיסכון במשרד האוצר אישר ביום 5.3.2006 הוספת פרק לתקנות קרן הפנסיה יסוד הקובע זכויותיהם של עמיתי תקופת הביניים אשר הודיעו על רצונם להצטרף לקרן הפנסיה יסוד.
 
בנוסף, מנהלת החברה קופת תגמולים לשכירים ועצמאים וקופה לפיצויים.

 

לתשומת לבכם!
על פי אישור רשם החברות, שם החברה "עמית קופה לפנסיה ולתגמולים בע"מ" שונה, כך ששם החברה החדש הינו: "עמית (1952) חברה למען חבריה בע"מ".
כיום, קרנות הפנסיה החדשות בקבוצת "הפניקס" מנוהלות על ידי "הפניקס פנסיה בע"מ", וקרן הפנסיה הותיקה "עמית- יסוד" מנוהלת על ידי "הפניקס פנסיה בע"מ".

עמית קרן פנסיה עד 31.12.10 + עמית פיצויים ותגמולים עד 31.12.08

 
machina: WFEP2
צ'אט עם נציג